Automatický dopočet do zaručené mzdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


  

IS WinFAS umožňuje automatickou tvorbu doplatku do min. nebo zaručené mzdy (podle skupiny prací)

Nastavení aut. doplatku

Zaměstnanci

 • spusťte apl. *7011 Zaměstnanci
 • tl. UPRAV
 • záložka Min. mzda
  • vybrat ZARUCENA_HOD nebo ZARUCENA_MES, zvolte podle typu odměňování
 • tl. Pozice: zadat zam_ci pracovní pozici


 

Pokud nebude u pracovní pozice nastavena skupina prací, aut. dopočet se provede do min. mzdy, která platí jen pro 1. skupinu prací. 

Přiřazení prac. pozice ke skupině prací

U pracovní pozice musí být nastavená skupina prací, viz nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Hromadně:

 • spusťte apl. *7006 Pracovní pozice
 • označte pracovní pozici
 • tl. UPRAV
 • tl. Stupně
  • Přidej 1, vyberte stupnici = skupina prací (zaručená mzda)
  • Přidej 2, zadejte stupeň, viz příklad
 • OK


Zaměstnancům zařazených na této pracovní pozici se bude brát pro dopočet do zaručené mzdy nastavení podle v apl. *7006.

Jednotlivě:

Přiřazení pracovní pozice lze provést i jednotlivě u každého zam_ce, v apl. *7011 – tl. Pozice.

Výpočet aut. doplatku

Pokud u zam_ce nebude dodržena zaručená mzda, při výpočtu čistých mezd se automaticky provede dopočet, uloží se DM 2710 Doplatek do min. mzdy.

Příklady:

1) zam_ec zařazen do skupiny prací 3, ve sloupci:

 • množství = výše mzdy počítané do zaručené
 • sazba = výše zaručené mzdy (dle skupiny prací, zde pro rok 2019)
 • peníze = výše doplatku


2) Zam_nec odměňován měsíčnou mzdou, zkrácený osobní úvazek (35 hod týdně), nastaven doplatek, není nastavena skupina prací, dělá se dopočet jen do min. mzdy


 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    20.05.2019    | Článek:    2550    |     www.WinFAS.cz