Související rozcestníky | Hlavní rozcestník |Pozemky


 

Číselníky evidence pozemků

Pro práci s evidencí pozemků je nutné mít nastaveny číselníky. Jejich naplnění lze částečně provést importem dat z Katastru nemovitostí.
Na základně legislativních změn je nutné nastavení v číselnících pravidelně aktualizovat.

Číselník kódů pro přiznání k daňi z nemovitosti * 4201

 • Vychází ze Zákona o daňi z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.
 • Definuje kódy pro konkrétní druhy pozemků a jejich sazby (koeficienty)


Číselník druhy pozemků *4202

 • Definuje kód a název druhu pozemku
 • Obsahuje status zda je či není daný druh pozemku stavební parcelou nebo zemědělskou kulturou
 • Každému druhu pozemku určuje kód pro DzN
 • Umožňuje zadat uživatelsky vytvořenou zkratku pro daný druh pozemku


Číselník právních vztahů *4203

 • Vyjmenovává typy právních vztahů


Číselník právních důvodů osvobození *4204

 • Definuje druhy pozemků, které jsou osvobozeny od daně
 • Vychází ze Zákona o daňi z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb.


Číselník skupin sazeb *4205

 • Definuje uživatelsky nastavené skupiny, které slouží pro výpočet pachtovného.


Číselník výpovědních lhůt *4206

 • Definuje uživatelsky nastavené možnosti zvýhodnění smluv


Číselník způsobů využití *4207

 • Definuje způsoby využití u budov či pozemků

 

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    15.07.2019    | Článek:    2566    |     www.WinFAS.cz