Zakázkový systém *1500 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Zakázkový systém


 

Nástroj pro evidenci zakázek s vazbou na klienta, provázáním dokladů z oblasti účetnictví a zásob. Umožňuje vkládání příloh, tvorbu výstupních dokumentů, např. zakázkových listů, automatickou tvorbu zakládání pracovních složek zakázky, vč. jejich podsložek. Evidenci a generování vlastností zakázky.
Systém je propojen do modulu Zásob – Prohlížení dokladů zásob *8757, tl. Aplikace.
Aktuálně označenou zakázku tl. Podmnožina zařadíte do zvolené podmnožiny, za kterou lze filtrovat aplikaci, nebo také pracovat v IQ sestavách, nebo dalších aplikací IS WF.

Hlavní okno aplikace je rozděleno do tří částí:

 • Seznam uložených zakázek (1)
 • Detailní pohled na označenou zakázku v levém sloupci (2)
 • Filtry aplikace, podle kterých si lze zobrazovat zakázky (3)


Zobrazované údaje k zakázce (2)

Evidované údaje k zakázce jsou rozděleny do jednotlivých záložek podle typu evidovaných údajů. Záložky „Zakázka, Doplňk. údaje, Volný text a Vlastnosti“ jsou popsány v návodu +2598 - Pořízení zakázky.

Přílohy

 • zobrazení uložených příloh k zakázce
 • uložení tl. Přílohy
 • vybrat šablonu
  • cesta: vybrat místo, kde je dokument dočasně uložen
  • identifikátor: aut. doplněn (číslo zakázky + pořadové číslo)
  • název: stručný název přílohy


Zakázkové listy

 • vytvořené zakázkové listy pro fakturaci 

Podřízené zakázky

 • zobrazení podřízených zakázek
 • klepnutím na ikonu Přejdi – přechod na podřízenou zakázku


Vazby

 • zobrazení dokladů evidovaných na zakázku z oblasti účetnictví a zásob
 • pomocí kontextu zobrazení konkrétního dokladu


Filtry aplikace (3)

 • Základní filtry, zobrazení podle:
  • druhu, klienta, skupiny, podmnožiny a nadřízené zak.
  • dle data
 • Rozšířené filtry, zobrazení podle:
  • filtr dle datumu od - do
  • kombinace klíčů, vedoucího a vykonavatele zakázky
  • hierarchie, průběžné zakázky (nemají nastavené žádné datum, nebo datum plánovaného ukončení = 31.12.2099)


 • Speciality:
  • Zvýraznění zakázek
   • v seznamu zakázek lze přidat zvýraznění
   • tři možnosti nastavení: nebarvit, zobrazit jen štítek, obarvit celý řádek
   • výraz pro barvy:
    • if(not(isnull(c0080ukzak)),8421504,if(not(isnull(c0080dokon)),31036363,if(c0080dpluk>=date(today()) or isnull(c0080dpluk),ifc0080plan_=1,16711680,32768),255)))
   • význam barev:
    • modrá – zakázka v plánu; aktivní status „plán“
    • zelená – aktivní zakázka; datum plánovaného ukončení zakázky je větší než aktuální datum (dnes)
    • fialová – dokončená zakázka; vyplněné datum dokončení
    • červená – zakázka po termínu; datum plánovaného ukončení zakázky je menší než aktuální datum (dnes)
    • šedá – uzavřené a zablokované zakázky; vyplněno datum uzavření/zablokování

 

 
  • Filtr podle vlastnosti
   • v seznamu zakázek se vyfiltrují zakázky se zadanou vlastností popř. hodnotou
   • možné způsoby filtrování:
    • vše – zobrazeny všechny zakázky, nefiltruje se dle vlastností (default)
    • jen vlastnost – filtruje se dle vybrané vlastnosti
    • jen hodnota – filtruje se dle vybrané vlastnosti a hodnoty
    • kromě hodnoty – vyfiltrují se zakázky, které nemají vybranou hodnotu a vlastnost

 

Členění a hierarchie zakázek

Systém je řízen základním číselníkem „Druh zakázky“, na které jsou vázána přístupová práva a číselník „Vlastností“.

V rámci jednoho „Druhu zakázky“ je možné podrobnější členění formou číselníku „Skupin zakázek“.

Další možností členění zakázek je využití tzv. hierarchie, tj. provázání nadřízené zakázky a podzakázky.

 

„Možnost nasazení ZS“


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    12.12.2019    | Článek:    2597    |     www.WinFAS.cz