Pořízení zakázky *1500 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Pořízení zakázky je rozděleno do několika bloků=záložek:

 • Zakázka
 • Doplňkové údaje
 • Volný text
 • Vlastnosti

Zakázka = Základní řídící údaje


Při zadání zakázky je nutné zadat povinné údaje: „Druh zakázky, Zakázka, Název, Klient“.
Ostatní údaje se vyplňují dle potřeb klienta. V popisu níže jsou uvedeny příklady nastavení.

 • Druh zakázky: předvyplněn ze šablony
 • Zakázka: uživatelem nastavené označení zakázky
  • ruční editace / automatické doplnění z číselné řady
 • Název: výstižný název zakázky
 • Druhé ozn.: možnost dalšího označení zakázky
 • Datumy:
  • Datum zadání:
   • zápis zakázky
  • Datum zahájení:
   • může být shodné s datem zadání
   • začátek realizace zakázky
  • Datum plán. ukončení:
   • předpoklad ukončení zakázky
   • lze filtrovat zakázky v termínu/po termínu
  • Datum dokončení:
   • fyzické vyřešení zakázky
   • na zakázku je možné evidovat doklady (účtovat)
  • Datum ukončení:
   • může být shodné s datem dokončení
   • vyřešení zakázky vč. návazných dokladů, např. fakturace
   • na zakázku je možné evidovat doklady (účtovat)
  • Datum zablokování:
   • na zakázku není možné evidovat doklady
 • Klient:
  • vybrat z číselníku Klientů *3000
  • firemní věta = interní zakázka
  • (+), (-) klient, může být přiřazen později
 • Osoba: kontaktní osoba klienta
 • Vedoucí: odpovědná osoba zakázky
  • ruční editace, možnost přebírání ze šablony/ nastavení na přihlášeného uživatele
 • Vykonavatel: vyplnit pokud bude využíváno
 • Skupina zakázek: vyplnit pokud bude využíváno
 • Nadřízená zakázka: z čís. zakázek vybrat nadřízenou
 • Složka: provázanost na složku zakázky s uloženými dokumenty
  • na šabloně možnost uložení:
   • cesty pro založení složky
   • automatické tvorby podsložek
  • Klíče: ruční editace / přebírání ze šablony
  • Popis zak.: podrobnější popis zakázky (další řádek= ctrl+enter)
  • Šablona pro editaci: informace o šabloně pořízení, kontrola při editaci
  • Zakázka pro nové období: v případě změny v číslování zakázek pro následující období, musí být vyplněno, aby byly převzaty veškeré doklady vystavené k zakázce


Doplňkové údaje

 • Smlouva: provázanost na číselník smluv
 • Smluvní cena:
  • ruční editace
  • při vybrání smlouvy z čís. smluv automatické převzetí ceny
   • při změně ceny, dotaz na opravu
 • Fakturovat: při vyplnění údaje, lze z IQ sestavy zobrazit zakázky k fakturaci
 • Bankovní účet: uložený u klienta
 • Sjednal: možnost další evidence klienta vztahujícího se k zakázce
 • Číslo obj.: např. číslo objednávky u klienta
 • Datum obj.: ruční editace
 • Text objednávky: popis objednávky (další řádek= ctrl+enter)
 • Záruka: pole pro další záznam k zakázce (další řádek= ctrl+enter)
 • Účet: výběr účtu, zaúčtování zakázky
 • Analytika účtu: prozatím nevyužívat
 • Položka ZVS: výběr z číselníku skladových položek
 • Sériové číslo: ruční editace


Volný text

 • možnost vepsání rozsáhlého textu k zakázce (další řádek= enter)
 • v IQ sestavě možnost zobrazení výběru z textu, zadáním „začátku a konce textové části“ (podrobněji v kapitole „Sestavy“)

 

Vlastnosti

 • zadat rychlý kód, nebo klávesou F7 vybrat z číselníku


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    01.10.2019    | Článek:    2598    |     www.WinFAS.cz