Číselníky 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Druh zakázky *1501

Základní řídící číselník zakázkového systému. Je určen pro členění zakázek. Pokud firma nepotřebuje členění, musí být založena alespoň jedna položka = „základní druh zakázky“. Bude uložen v šabloně pořízení.

Na druh zakázky jsou vázána přístupová práva jednotlivých uživatelů, např. zam_ec „A“ bude pořizovat/ editovat pouze „fakturační zakázky“.

V rámci jedno „Druhu zakázky“ je možné podrobnější členění formou číselníku „Skupin zakázek“.

Ke druhu zakázky, nebo více druhům se definují vlastnosti.

Vyplňte povinné údaje: kód a název druhu zakázky, viz. příklad


Skupina zakázek *1502

Nepovinný číselník. Lze využít pro podrobnější členění zakázek.

Vyplňte povinné údaje: ID a název skupiny zakázek, viz. příklad


Vlastnosti zakázek *1503

Nepovinný číselník. Lze nadefinovat neomezený počet vlastností (rozšiřujících informací), které se vážou k druhu zakázky, nebo více druhům. U vlastnosti je možné nastavit „Povinnost“, tj. bude vyžadováno zadání hodnoty při pořízení zakázky.

  • Vlastnost: zadejte kód a název
  • Typ vl.: vyberte formát
  • Parametr: zadejte u typu vlastnosti Seznam/multiseznam
  • Přidej 2: zadejte Druh zakázky, u kterého má být vlastnost pořizována

Povinnost zadání vlastnosti je vynucováno nastavením šablony.


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    01.10.2019    | Článek:    2599    |     www.WinFAS.cz