Sestavy 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Zakázkový systém


 

Aplikace *1500 - tl. Sestavy:

 • IQ zakázky
 • IQ zakázky (vybraná zakázka), číslo zakázky předvybráno do zeleného údaje „Zakázka“
 • Karta zakázky

 

IQ sestavy

Opis uložených dat u zakázky


Záložka Doplňk. údaje - Volný text, zobrazení :

 • celého textu
 • výběru, viz příklady níže

 př. uložený text u zakázky: začátek a konec výběru musí být jednoznačně označen


př. zadání parametru výběru v IQ sestavě


Karta zakázky

 • Pevná sestava s opisem uložených dat.
 • Při spuštění sestavy:
  • převzetí čísla vybrané zakázky, nebo
  • hromadný výběr zakázek
 • Výběr zobrazovaných údajů:
  • doplňkové údaje
  • volný text k zakázce
  • vlastnosti
  • vlastní = výběr z číselníku volného textu


Dokumenty zakázky – vzorové šablony

Možnost nastavení vzorových šablon dokumentů k zakázkám, jako např. zakázkový list, nabídka, akceptační/předávací protokol, atd..

Systém využívá IQ sestavy pro export uložených dat do vzorové šablony (nejčastěji word). Exportují se jen ty hodnoty, které jsou definované v šabloně. Šablony dokumentů se implementují dle požadavků klienta.

Tisk

 • automaticky při uložení zakázky, nebo na dotaz a s definicí podmínky (např. při vyplnění některého z údajů zakázky)
 • ruční tisk – vybráním šablony v IQ zakázky, tl. Hromadná pošta

Nastavení šablony

 • Nastavení údajů a tvorba vzorové šablony
  • viz návod +2338 pošta- hromadná korespondence (mail merge)
 • šablona pro tisk musí mít uloženy tyto hodnoty
  • záložka IQ speciality


 • záložka IQ Export, místo uložení šablony (např. sdílený disk)


Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    01.10.2019    | Článek:    2602    |     www.WinFAS.cz