Konektor pro e-shop - převod na nový rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

V případě používání aplikace *8776 Konektor pro e-shop se při přechodu na nový rok postupuje následovně:

Příprava před převodem firmy

  • v konektoru pro e-shop *8776 ve firmě starého roku se zpracují objednávky a pořídí do zásobové aplikace
  • pokud systém pracuje s bat soubory, které obsahují alias, změní se v aplikaci *9816 u aliasu firma pro nový rok

       

  • bat soubory, které mají v příkazech uvedenou firmu, se změna provede ve všech souborech na firmu nového roku

Vyřazení konektoru po převodu firmy

  • po převodu firmy se ve firmě starého roku v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop provede vyřazení konektoru 
  • přes šipku u tlačítka Speciality se zvolí funkce pro vyřazení konektoru při převodu na nový rok


  • před samotným vyřazením zobrazí systém varování, že se jedná o nevratnou událost

        

  • po potvrzení tabulky s varováním systém vyřadí konektor z provozu
  • na záložku Obecné se automaticky doplní do pole Adresa !FIRMA STAREHO ROKU!


  •  po vyřazení konektoru již nelze v aplikaci *8776 zpracovávat objednávky z e-shopu ani odesílat data na web
Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.02.2020    | Článek:    2635    |     www.WinFAS.cz