Převod do nového roku - Mechanizace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | MechanizacePřevod do nového roku WinFAS - WinFAS


 

Převod dat modulu Mechanizace se provádí po ukončení evidence ve starém roce.

Funkce provede:

  • Nastavení číselníků
  • Odstranění nepotřebných dat (stažená data jízd z GPS a evidenci činností v aplikaci Mechanizace *5899).
  • Uzamknutí databáze "starého" roku

Před vlastním převodem je třeba provést provotní převod modulu Majetek (MAJ2P).
Opakovaný převod je možný pouze zrušením a provedením nového převodu -> tím ale dojde k přepsání všech změn, které již byly  pořízeny v novém roce.

Postup převodu:

(provádí se ve firmě nového roku)

  1. Spusťte aplikaci Převod do nového roku *9807.
  2. Vyberte režim A - prvotní naplnění nové firmy.
  3. Vyberte databázi firmy starého roku.
  4. Výberte převod MECH Mechanizace.
  5. Klepněte na tlačítko Proveď.
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    12.12.2019    | Článek:    2638    |     www.WinFAS.cz