Převod do nového roku - Agroevidence

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | AgroevidencePřevod do nového roku WinFAS - WinFAS


 

Převod dat modulu Agroevidence se provádí po ukončení evidence ve starém roce.

Funkce provede:

  • Nastavení číselníků
  • Odstranění nepotřebných dat (zrušené parcely, osevní plány a práce na nich).
  • Uzamknutí databáze "starého" roku

Před vlastním převodem je třeba provést provotní převod modulu Zásob a případně Mechanizace.
Opakovaný převod je možný pouze zrušením a provedením nového převodu -> tím ale dojde k přepsání všech změn, které již byly  pořízeny v novém roce.

Postup převodu:

(provádí se ve firmě nového roku)

  1. Spusťte aplikaci Převod do nového roku *9807.
  2. Vyberte režim A - prvotní naplnění nové firmy.
  3. Vyberte databázi firmy starého roku.
  4. Výberte převod AGR Agroevidence.
  5. Klepněte na tlačítko Proveď.
  6. Po převodu dat je automaticky spouštěna kontrola klíčů, která slouží ke změně klíčování pro nové období.

Pozn.: Pokud používáte mzdovou výrobu propojenou s daty agroevidence (DPB), je před převodem dat potřeba spustit převod "RLV - RLV výroba mzdové práce - výmaz". Více informací o převodu RLV naleznete v návodu +473.

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    06.01.2020    | Článek:    2640    |     www.WinFAS.cz