Parametry klienta pro e-shop

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shopParametry klienta jsou v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop rozděleny do několika sekcí.

Nastavení jednotlivých parametrů se provádí pro oblast:

 • přenosu údajů klienta včetně adres a kontraktů
 • kontroly a způsobu zakládání klientů
 • přenos obchodních zástupců

 

Nastavení pro oblast klienti

 • Přenášet klienty na e-shop
  • pokud je zájem na přenosu klientů (tzn. chcete si řídit správu klientů na e-shopu z WinFASu)
  • jedná se o údaje klienta, které jsou uvedené v číselníku *3000 Klienti
 • Podmnožiny klientů
  • výčet skupiny klientů, kteří budou přeneseni na e-shop (jsou zákazníci e-shopu)
  • označené podmnožiny klientů se odesílají z číselníku *112 Podmnožiny klientů
 • Přenášet kontakty vedlejších adres
  • zajistí přenos kontaktů i u vedlejších adres, které se standardně nepřenáší
  • jedná se o kontakty uvedené na pobočkách hlavní firmy z číselníku *3000 Klienti 
 • Přenášet fakturační i dodací adresy odděleně
  • na e-shop se dostanou fakturační i dodací adresy klienta jednotlivě jako hlavní bez ohledu na nastavení ve WinFAS
  • jedná se o všechny kontakty uvedené na hlavní firmě a pobočkách z číselníku *3000 Klienti 
 • Platební parametry
  • zajistí přenos platebních parametrů klienta (způsob platby, splatnost, limit objednávky)
  • údaje jsou uvedeny v číselníku *3000 Klienti na obchodních parametrech
   • ze záložky Parametry 1 se odesílají hodnoty z polí Způs.uhrady (způsob platby) a Ostatní 1 (limit objednávky)
   • ze záložky Parametry 2 se odesílá hodnota z pole Dny splatnosti (splatnost)
 • Přenášet kontakty
  • přenos všech kontaktů uvedených v číselníku *3000 Klienti
   • s možností výběru typu (telefon, mobil, e-mail, webová stránka) 
  • pouze uvedených na příslušné roli v číselníku *3120 Externí (kontaktní role)  
   • s možností výběru typu (telefon, mobil, e-mail, webová stránka)
 • Přenášet roli u kontaktů
  • zajistí přenos více rolí z číselníku *3120 Externí (kontaktní role) a jejich zobrazení ve výstupním XML souboru
 • Typy kontaktů
  • které typy kontaktů klienta budou přenášeny na e-shop (telefon, mobil, e-mail, webová stránka)
 • Přenášet rozš. adresní řádky
  • přenos dalšího adresního řádku klienta z číselníku *3000 Klienti
   • údaj na záložce Pobočka v poli Název I u poštovní adresy
 • Přenášet průkazy (identifikátory) kontaktů
  • zajistí přenos uživatelských identifikátorů z číselníku *3047 pouze s vazbou na kontaktní místo 
   • přenáší se údaj zapsaný v poli Hodnota na záložce Externí identifikátory v číselníku *3000 Klienti
 • Šablona pro import
  • slouží pro pořízení klienta na základě parametrů definovaných na šabloně 
  • je určena pouze pro automatické zpracování nikoliv pro ruční pořízení klienta
  • nastavení klientské šablony lze editovat přímo v konektoru pro e-shop *8776 přes symbol propisky nebo v aplikaci *9964 Definice parametrů importního rozhraní pro šablony klientů (IW0031)
 • Šablona pro hledání
  • slouží pro dohledání již založeného klienta na základě parametrů definovaných na šabloně 
  • je určena pouze pro automatické zpracování nikoliv pro ruční pořízení klienta
  • nastavení klientské šablony lze editovat přímo v konektoru pro e-shop *8776 přes symbol propisky nebo v aplikaci *9964 Definice parametrů importního rozhraní pro šablony klientů (IW0031)

Další různé nastavení

 • Kontrolovat fakturační údaje klientů s IČem při importu objednávek
  • při importu klientů se zobrazí upozornění, v případě, kdy si na e-shopu objednal klient s IČ, který již ve WinFAS existuje a na objednávce zadal na odlišné fakturační údaje (v takovém případě klient ve WinFAS není přepsán)
   • slouží pouze pro kontrolu, upozornění
 • Objednávkové parametry klientů
  • zajistí přenos nadefinovaných hodnot závozových dnů z aplikace *3138 Objednávkové parametry klienta
 • Používat pouze ruční zpracování klientů
  • při použití ruční autorizace objednávek s uživatelským zpracováním klientů
   • uživatelsky přímo v aplikaci *8776 přes tlačítko Objednávky
 • Zakládat neznámá PSČ při importu klientů
  • při importu nového klienta se založí nedohledané PSČ do číselníku PSČ obcí *8005
   • ošetří nezakládání PSČ 999999 s kódem země CZ při nedohledání

Nastavení pro obchodní zástupce

 • Přenášet obchodní zástupce na e-shop
  • přenos obchodních zástupců (zprostředkovatelů)
 • OZ jako správce podmnožiny
  • obchodní zástupce je ve firmě zadáván jako správce podmnožiny v aplikaci *112 Podmnožiny klientů
 • OZ jako správce klienta
  • obchodní zástupce je ve firmě zadáván jako správce klienta v číselníku *3149 Obchodní zástupci
 • OZ jako speciální podmnožina a role
  • zajistí přenos obchodního zástupce, který může být i osoba z externí firmy
  • kontaktní email osoby je navázaný na příslušnou roli v číselníku *3120 Externí (kontaktní role) 
Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    05.08.2020    | Článek:    2746    |     www.WinFAS.cz