Automatická autorizace objednávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop | Autorizace objednávek z e-shopu


 

 • v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop pomocí tlačítka Objednávky zobrazíte seznam objednávek ke zpracování

 • pomocí tlačíka Zpr. nové kl. vyvoláte funkci pro automatické zpracování nových klientů

 • autorizace nových klientů proběhne plně automaticky
 • klient s IČ (firmy) se založí do číselníku klientů do kategorie Jen klienti s IČ (firmy a živnostníci)
  • identifikátor klienta = IČ
  • název klienta = název firmy
  • pobočka = název pobočky
 • jednorázový klient (B2C) se zakloží se do číselníku klientů do kategorie Jen jednorázoví (B2C) 
  • identifikátor klienta = typ klienta+rok pořízení+pořadové číslo ve tvaru B2C-2100001
  • název klienta = příjmení jméno-B2C
  • příjmení a jméno (poboč.) = příjmení jméno-B2C 


 • pro další zpracování zakliknete řádek s objednávkou
 • použitím tlačítka OK se údaje uloží do aplikace *8767 Přehled před-objednávek
 • systém ještě zobrazí informační tabulky o zpracování a importu objednávky do WinFAS

         

        

 • autorizovanou objednávku po té zpracujete ručně v aplikaci *8720 Příjem/Výdej nebo importem v aplikaci *9933

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    19.08.2020    | Článek:    2760    |     www.WinFAS.cz