Pořízení zápisu v Podatelně

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Podatelna |


Návod popisuje zápis přijaté faktury.

Postup: 

 • Spusťte aplikaci *9006 – Podatelna
 • Stiskněte tlačítko Přidej/Kopíruj (1.) a vyberte jednu z připravených šablon
 • Otevře se okno Přidání zásilky, to je přehledně rozděleno do několika záložek (popsáno níže)
 • Vyplňte potřebné údaje 
 • Uložte pomocí tlač. OK (nebo pořiďte nový zápis pomocí tlač. Přidej)


 • Přílohy  můžete přidat v rámci pořízení na záložce Přílohy nebo po uložení pomocí tlač. Přílohy na hlavním okně (2.).

Popis pořizovacího okna:


1. Záložka „Základní“ - obsahuje obecné informace o dokladu vč. schvalovacího procesu

 • Zásilka =  status zásilky přijatá/odeslaná
 • Evid. č. = číselná řada, kterou lze nastavit dle návodu (+784)
 • Datum zápisu a Datum přijetí (přebírá se od fin. modulu)
 • Příslušnost = druh zapisovaného dokladu podle Číselníku příslušností poštovních zásilek (*9009); dle druhu program určuje nabízení dokladů v jednotlivých aplikacích!
 • Způsob doručení = osobně, fax, kurýr, mail, pošta
 • Zapsal = osoba, která doklad evidovala v systému
 • Zodpovídá = osoba, která má bližší informace o zapisovaném dokladu = kontaktní osoba
 • Příjemce/Odesílatel = o povinnosti zápisu se rozhoduje na základě statusu zásilky
  (přijatá zásilka → nutno vyplnit odesílatele, odeslaná zásilka → nutno vyplnit příjemce)
 • K rukám = osoba oprávněná k převzetí pošty
 • Schvalovací proces = hierarchie osob zapojených do schvalování podatelny (schvalovaní není povinné, řídí se nastavením schvalovacích schémat v apl. *6401 – Definice schval. procesů. Více o workflow najdete v rozcestníku +3018).

2. Záložka „Doklad“ - specifické údaje o dokladu, které se přebírají do finančního modulu


 • Doklad protistrany a Variabilní symbol
 • Kniha = typ účetní knihy > určující, do které knihy bude zápis předán
 • Podobné účetní doklady = systém na dohledání a přebrání již uložených dat (více v návodu +2865)
 • Klient = Příjemce/Odesílatel (povinný údaj, přebírá se ze záložky Základní)
 • Datum přijetí, zdanitelného plnění, splatnosti
 • Způsob platby = bez určení, příkazem, hotově, šekem, kartou, složenkou, dobírkou, směnkou
 • Předmět = stručný popis, čeho se zápis týká (ve fin. modulu se přebírá se do pole „Název")
 • Částka s a bez DPH (celková částka je povinná)

3. Záložka "Přísliby" 

 • Zde můžete zápis v podatelně navázat na příslib či žádanku pořízenou v aplikaci *5450 – Finanční přísliby a žádanky.
 • Pomocí tlačítka Přidej můžete přidat vazbu na více příslibů/žádanek.
 • Nabízejí se přísliby:
  • dle klienta
  • uložené bez klienta
  • ve stejné měně jako je pořizovaný zápis.
 • Podatelna příslib pouze alokuje, lze tedy příslib v některých případech přečerpat. 
 • Více o finančních příslibech a žádankách v rozcestníku +2817.

4. Záložka „Pošta“ - prostor pro detailnější a specifičtější popis dokladu

 • Sledovací číslo k zásilce - pokud odesíláte poštu přes služby PPL, DPD, České pošty, atd. můžete svoji zásilku trasovat přímo z WinFAS. Stačí zadat do pole "hodnota" sledovací, tzv. pomocné číslo zásilky. Po uložení se budete moct prokliknout na webovou službu trasování daného dopravce přímo z hlavního okna aplikace *9006  - Podatelna a kontrolovat tak stav své zásilky. 

 

Pořízení zápisu v cizí měně
Zápisy v Podatelně lze pořizovat i v cizí měně. Stačí změnit kód měny na záložce Doklad u částky zápisu. Měna se převezme i do modulu.

Upozornění!
Zápisy v Podatelně lze alokovat pouze přísliby ve stejné měně. 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2862    |     www.WinFAS.cz