Párování Podatelny v závazcích

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Podatelna |


Pokud využíváte modul *9006 Podatelna, můžete použít jednotlivé zápisy k zjednodušenému pořízení dokladů ve finančním modulu. Údaje z Podatelny můžete převzít do aplikací *1001 - Závazky a *1003 - Pokladna. Přebráním dat urychlíte proces pořízení a zároveň k dokladu napojíte přímo i přílohy (pokud jste je připojili na zápis v Podatelně). 
Následující návod ukazuje příklad napojení zápisu z Podatelny v apl. *1001 za předpokladu, že je takový zápis vytvořen, případně schválen (pokud podléhá schvalovacímu procesu). 

Příklad párování zápisu z Podatelny (*9006) v apl. *1001 - Závazky

(Podobně funguje i zápis dokladu v apl. *1003 - Pokladna)

Pozn.: Přebírání údajů z Podatelny je řízeno nastavením parametrů na pořizovací šabloně. 

 • Spusťte apl. *1001 - Závazky
 • V hlavičce dokladu překlikněte na záložku Podatelna/Přílohy
 • Vyberte zápis z podatelny
  • Doplňte ručně do pole "Kód zásilky" nebo vyberte pomocí KUKu na stejném řádku


 • Stiskněte tlačítko Přidej 2 
 • Pokračujte v pořízení dokladu běžným způsobem
  (Do pořízení se přeberou veškeré zapsané údaje z Podatelny s ohledem na nastavení šablony a schvalovací proces, tzn. údaje převzaté ze schváleného zápisu nelze měnit!)
 • Doklad uložte pomocí tlačítka OK

Poznámka 
V tento moment je zápis v Podatelně použitý a nelze jej použít znovu. Vazbu na konkrétní doklad vidíte v apl. *9006 - Podatelna ve sloupci "Doklad v modulu".

Pozor! U zápisů se statusem "PK+ - Pokladna příjem" proběhne odeslání do EET až při napojení zápisu z Podatelny do apl. *1003 - Pokladna. Samotný zápis v Podatelně se do EET neodesílá. 

 

Změna údajů na schválených dokladech

Údaje, které jsou vyplněny v podatelně již v závazcích nezměníte. 
Jediné, co změnit můžete, jsou doklad protistrany a částku na poddokladu (např. při párování záloh).

Změna dokladu protistrany

Jakmile k dokladu připojíte doklad z podatelny, na záložce „Doklad“ se zobrazí u Dokladu protistrany zaškrtávací políčko. Pokud jej zaškrtnete, můžete změnit hodnotu převzatou z podatelny.

 

Popis nastavení šablony 

Nabízení zápisů z podatelny je ovlivněno parametrickým KUKem. Jeho nastavení najdete v pořízovací šabloně na záložce KUKy - Podatelna (stejné v *1001 i *1003). 

Parametry:

 • Typ příslušnosti a příslušnost - dle typu dokladu (závazek, pohledávka, ...)
 • Kniha - omezení dle účetní knihy (pokud není zaškrtnuta možnost "Zobrazit i doklady bez uvedené knihy", zobrazí se strikně pouze doklady z podatelny, na kterých je uvedená daná kniha)
 • Datum od/do - kontroluje Datum pořízení zápisu v podatelně
 • Schvalování - filtruje doklady s vazbou na schvalovací proces
 • Dále můžete filtrovat i sle konkrétních stavů a podmnožin stavů
 • Defaultně je nastavený filtr na zámek "k předání do modulu" (nastavujete v *6401 - Definice schval. procesů)


 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    16.03.2021    | Článek:    2881    |     www.WinFAS.cz