Zásoby - Pořízení příloh přes zásobové aplikace 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Nové přílohy |


 

Pokud jsou ve WinFAS nastaveny aktivní nové přílohy v aplikaci *8800 Přílohy, můžete v Řízení zásob pořídit nové nebo navázat stávající přílohy do následujících oblastí: 

 • Zásoby - položka
 • Zásoby - doklad
 • Zásoby - prodej osiv

Zásoby - položka

Pořízení nových nebo navázání stávajících příloh ke skladové položce uložené v číselníku *8718. Provádí se v:

 • číselníku *8718 Položky ZVS
 • přes kontext u položky
 • aplikaci *8800 Přílohy - návod +3270

Zásoby - doklad 

V případě pořízení přílohy k zásobovému dokladu, který vznikl v aplikaci *8720 Příjem/Výdej  můžete využít:

 • aplikaci *8720 Příjem/Výdej
 • aplikaci *8757 Prohlížení zásobových dokladů
 • přes kontext u dokladu
 • aplikaci *8800 Přílohy návod +3270

Zásoby - prodej osiv

Napojení přílohy ke smlouvě uložené v aplikaci *8773 Prodej osiv lze v:

 • aplikaci *8773 Prodej osiv
 • přes kontext u smlouvy prodeje osiv
 • aplikaci *8800 Přílohy návod +3270

Pořízení přes číselník zásobových položek *8718

 • otevřete číselník *8718 Položky ZVS
 • pomocí tlačítka Uprav se dostanete na kartu zásobové položky
 • následně přes tlačítko Přílohy se dostanete do pořízení
 • pomocí tlačítka Přidej založíte další přílohu
 • vybíráte pořízení:
  • z existujících příloh
  • nebo navazujete novou přílohu
 • pokud zvolíte volbu z existující přílohy, vyberete ji přes KUK v poli Příloha
  • veškeré údaje se dosadí z vybrané přílohy automaticky
 • v případě, že pořizujete novou přílohu, doplníte:
  • ID a název přílohy
  • fyzické úložiště
  • cestu ke zdrojovému souboru                                                                                  
  • na záložce Rozšířené vyberte druh souboru, autora a doplníte datum vytvoření
  • přes tlačítko Štítky můžete přiřadit příloze štítek např. štítek pro aktivitu na webu                      
    

Pořízení v *8720 Příjem/výdej

 • lze využít při pořízení zásobového dokladu nebo při jeho editaci v *8757
 • pomocí šipky u tlačítka Poznámky vyberete ze seznamu Přílohy

      

 • pořízení přílohy je stejné jako přes číselník položek ZVS *8718
 • postupujete tedy stejným způsobem

Pořízení v prohlížení zásobových dokladů *8757

 • spustíte číselník *8757 Prohlížení zásobových dokladů
 • pomocí šipky u tlačítka Ostatní vyberte ze seznamu Přílohy

    

 • vyvolané pořízení je stejné jako přes číselník zásobových položek *8718
 • postupujete tedy opět stejným způsobem

Pořízení v *8773 Prodej osiv

 • spustíte číselník *8773 Prodej osiv
 • při pořízení smlouvy prodeje osiv pomocí tlačítka Přílohy pořídíte novou nebo navážete již existující přílohu
 • pomocí tlačítka Přílohy v hlavním okně aplikace můžete pořídit přílohu ke smlouvě prodeje osiv dodatečně
 • již existující přílohu u smlouvy prodeje osiv zobrazíte přes symbol sponky

      

Pořízení pomocí kontextu 

 • kurzor myši ve WinFAS musí stát na položce, zásobovém dokladu nebo smlouvě prodeje osiv 
 • přes pravé tlačítko myši vyvoláte kontext na položku/doklad/smlouvu prodeje osiv a následně na přílohy

       

 • vyvolané pořízení je stejné jako přes zásobové aplikace *8757, *8773 a číselník  položek *8718
 • při pořízení přílohy postupujete tedy stejným způsobem

Zpět na rozcestník "Řízení zásob"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    03.11.2021    | Článek:    3014    |     www.WinFAS.cz