Úkoly - datumy a stavy

Související rozcestníkyHlavní rozcestník | Rozcestník Úkoly |


 

Datumy a stavy slouží ke sledování životního cyklu úkolu. V jakém stavu se úkol nachází (1), kdo je další na řadě (2), do kdy má být splněno (3) a spouští také automatická upozornění do e-mailu. Zároveň ovlivňují fungování tlačítka Akce (4), které automaticky nabízí další krok v řadě. Dále je možné uživatelsky jednotlivým stavům nadefinovat barvy (5), které se pak zobrazují v seznamu úkolů pro snadnější identifikaci jejich stavu (např. zelené v relaizaci, červené promeškané).


Příklad implementace - stavy a akce

Na obrázku níže je uveden jeden z příkladů implementace modulu. Modře jsou zvýrazněny stavy, ve kterých se doklad může nacházet. Následně vidíte podmínky, které musí být splněny, aby se daný doklad dostal do uvedeného stavu a v oranžové části je uvedeno, jakou funkčnost má v danou chvíli tlačítko Akce na okně.


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.06.2023    | Článek:    3095    |     www.WinFAS.cz