Centrální manažer

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Základy ovládání


 

K čemu slouží

Jde o první okno, které se zobrazí po spuštení WinFASu. Slouží především jako rozcestník ke spouštění jednotlivých číselníků, aplikací a sestav. Mimo to umožňuje výběr zpracovávaného roku, firemní databáze (pokud na počítači zpracováváte více firem), přepínání mezi spuštenými aplikacemi, ruční archivace, aktualizaci programu a další. Podrobný seznam všech funkcí najdete na konci tohoto návodu.

Základní části okna


Výběr zpracovávané firmy / roku

 • Pro každý rok / firmu existuje samostatná databáze.

 • V levé horní části okna klepněte na řádku Firma na ikonu obálky (1)
 • Otevře se okno Seznam firem.
 • Pomocí myši nebo klávesnice vyberte požadovanou databázi (firmu/rok)
 • Stiskněte tlačítko Vyber

Spouštění aplikací, číselníků a sestav - myší

 • Ve stromečku (2) vyberte oblast, která vás zajímá, a poklepejte na ni levým tlačítkem myši. Pokud oblast obsahuje nějaké podúrovně, rozbalí se jejich seznam. Ovládání je shodné například s prací v programu Průzkumník ve Windows nebo e-mailovými klienty.
 • V pravé části okna se zobrazí seznam zástupců (3) pro vybranou oblast. Poklepáním na ikonu vyberte aplikaci/číselník/sestavu, kterou chcete spustit.

Používání rychlých kódů pro spouštění aplikací a číselníků

 • Každé okno aplikace a číselníku je v pravém horním rohu označeno číselným kódem napsaným tučným písmem.
 • Často se používá při komunikaci s linkou technické podpory, protože při znalosti kódu umožňuje rychlý výběr aplikace/číselníku. Stejný kód je používán ve většině návodů včetně tohoto. Příklad použití kódu v návodu: „Spusťte aplikaci *1001 Závazky“

 • Do políčka kód (4) napište *1001  (hvězdička a číslo).
 • Stiskněte klávesu enter.
 • Spustí se požadovaná aplikace.

Další návody

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    18.10.2007    | Článek:    323    |     www.WinFAS.cz