Při vytváření či úpravě kalkulace máte možnost přiřadit již existující nadefinovaný řádek jiného výkazu.

Např. ve své kalkulaci chci mít zobrazen řádek rozvahy.

Zvolený řádek přidáte v aplikaci:

  • 130 - účetní výkazy
  • 132 - účetní ukazatele 

Přiřazení v aplikaci *130-účetní výkazy

  • vyberete výkaz kam chcete řádek přidat
  • u tlačítka Šablona rozbalte výběr možností a vyberte Ukazatelé
  • otevře se nabídka nadefinovaných výkazů
  • vyberete řádek výkazu, který chcete přenést do zvoleného výkazuPřiřazení v aplikaci *132-účetní ukazatele

  • vyberete výkaz do kterého chcete řádek vložit
  • stisknete tlačítko Zař. Ukazatelů


  • otevře se nabídka nadefinovaných výkazů
  • vybereta řádek výkazu, který chcete přenést do zvoleného výkazu


Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    06.04.2023    | Článek:    3315    |     www.WinFAS.cz