Kontrola a nastavení číselníků ve starém roce

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Dočištění dat starého roku

Před založením firmy nového roku pročistěte data a číselníky ve starém roce. Založením nové firmy dojde k jejich okopírování a následné úpravy by jste pak museli provádět ve firmě nového i starého roku.

Dále nezapomeňte provést:

 • Rozdíly úhrad a haléřové rozdíly u fakturace (aplikace *1006)
 • Kurzové rozdíly (aplikace *1007)


Speciální případy - převodové můstky

V některých případech není možné změnit data starého roku, ale potřebujete, aby ke změně došlo až v průběhu převodu (např. ve starém roce je zaúčtováno na účet 121100, ale do nového roku se přenese do počátečních stavů 121200).

Změna kódu účetní knihy

Využívá v případě, kdy:

 • Chcete změnit v novém roce kód knihy
 • Potřebujete sloučit více knih do jedné

Postup:

 • Přepněte se do firmy starého roku
 • Spusťte číselník *8077 Účetní knihy
 • Vyberte knihu, kterou chcete na příští rok přejmenovat (nebo sloučit)
 • Stiskněte tlačítko Uprav
 • Přepněte se na záložku Parametry 2
 • Existuje ve firmě starého roku cílová (nová) kniha?
  • Ano, existuje
   Doplňte Kniha pro převod dokladů (výběr z číselníku)
  • Ne, neexistujte
   Doplňte Kód knihy pro nové období (zapisujete ručně)
 • Uložte tlačítkem OK.
Účtová osnova - přečíslování účtu pro nové období

- spusťte si aplikaci *8010 Účtová osnova
- vyberte účet u kterého chcete nastavit přečíslování pro nové období


- pole Účet pro nové období
- na uvedený účet bude v novém roce převedeno veškeré účtování z tohoto účtu
- účet pro nový rok, musí být zadán v účtové osnově nového roku
- příklad využití:   jen přečíslování  např.:  324777 na 324000

- pole Účet pro přeúčtování PS (počátečních stavů)
- konečný zůstatek účtu který upravujete bude převeden vnovém roce na tento účet jen jako počáteční stav
- účet pro nový rok, nemusí být zadán v účtové osnově starého roku
- příklad využití:
sloučit účty na 1 účet  např. 343xxx na 343900 (DPH)
změnit účet PS  např. 121200 na 121100 (nedokončená výroba)
změnit účet PS  např. 611200 na 611100

c) Klíče - přečíslování klíčů pro nové období
- provádí se v aplikaci *2102 Klíče tlačítkem Uprav
- týká se dvou možností
1) Údaj Klíč pro nové období = totální překlíčování (asi jenom vyjímečně)
2) Údaj NV = změna výkonu pro nedokončenou výrobu (příklad: 402 na 102)

d) Rozpad účtu - přeúčtování  z 1 účtu na více jiných účtů (asi jenom výjimečně)
- Provádí se ve firmě NOVY_ROK
- spusťte si aplikaci *8044 Přeúčtování převodů
- tlačítkem Přidej vytvořte pravidlo
- Z účtu :  účet ze kterého převádíte peníze
- Na účet : účet na který převádíte peníze
- MD a DAL: zde uvedete poměrnou část převodu
- při převodu je kontrola , že celý účet je rozepsán do nuly (0)


e) Číselník klientů - možnost změny identifikátoru a název adresy klienta pro nový rok
- spusťte si aplikaci *3000 Klienti
- vyberte klienta u kterého chcete v novém roce jiný identifikátor nebo adresu
- využijete pouze při převodu, v průběhu roku lze údaje měnit běžnou opravou

Změna identifikátoru:
- provádí se v základní identifikaci firmy (hlavní okno úpravy klienta)
 Změna názvu adresy:
- provádí se v okně Adresy klienta do kterého se dostanete ze Základní identifikace klienta tlačítkem Adresy
f) Vypnutí nulování čítače číselné řady
- Můžete vybrat číselné řady u kterých se nemají v novém roce vynulovat čítače
- spusťte si aplikaci *9001 Nastavení číselných řad
- vyberte skupinu číselných řad a řadu kterou chcete opravit
- stiskněte tlačítko Uprav


Úpravy dat firmy nového roku (netýká se pouze převodu, postupy jsou obecné)

3) Další možnosti – lze provést i kdykoliv jindy v průběhu roku (nepovinné)
a) Možnost převodu všech dokladů na jiného klienta
- využití pokud máte například vícekrát zapsaného jednoho klienta v číselníku a chcete ho sjednotit
- převedete všechny doklady na jednoho klienta a ostatní duplicitní klienty smažete
- spusťte si aplikaci *3000 Klienti
- klepněte na tlačítko Převod
- vyberte klienta ze kterého chcete vzít faktury (zdrojový) a na kterého je navázat (cílový)
- klepnutím na OK spustíte převod
- po převedení dokladů je možné zdrojového klienta z číselníku vymazat
- zdrojový i cílový klient musejí být zapsáni v číselníku klientů


b) Nagenerování nových souvztažností
- máte například účet 311206 (tj. v AU rok). V novém roce potřebujete tedy vytvořit nové souvztažnosti. V novém roce budete využívat stejné souvztažnosti, ale s účtem 311207.
- původní i nový účet musejí byt zadány v číselníku účtů
- postup je následující:
- otevřete si aplikaci *8011 Souvztažnosti
- klepněte na tlačítko Generuj
- vyberte původní a nový účetm, ke kterému mají být vygenerovány souvztažnosti
- po potvrzení se Vám zobrazí seznam souvztažností, které mají být vygenerovány
- v seznamu je možné zvolit, které souvztažnosti generovány budou a které ne
- po potvrzení dojde k vygenerování souvztažností


c) Vytvoření nových šablon a DUPů
- nezapomínejte, že u všech číselníků, šablon a dupů existuje tlačítko Kopíruj
- pomocí něj si můžete nejrychlejším způsobem vytvořit nové položky
- při vytváření nové šablony/DUPu/položky si vyberte co nejpodobnější, klepněte na tlačítko Kopíruj, šablonu/DUP/položku upravte a uložíte pod novým názvem

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    23.11.2007    | Článek:    447    |     www.WinFAS.cz