Stručný popis převodu ze starého do nového roku (2007do 2008)!!!!!!!

Pozor!!!! Převod z roku 2008 do 2009 je popsán v jiném návodu !!!
Týká se pouze firem, které již zpracovávaly starý rok ve WinFASu.
Opakovaný převod účetních knih (faktur) a zásob je popsán v jiném návodu.

Příprava na nový rok – provádí se jenom 1x za rok

1. V aplikaci *9800 vytvořte firmu nového roku (NOVY_ROK)
2. přepněte se do firmy NOVY_ROK
3. spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku
4. přes tlačítko Speciální proveďte Inicializaci firmy


Postup převodu obecných číselníků (+ účetních knih a zásob) TOTO SE NETÝKÁ POMOCNÉ FIRMY

5. Přepněte se do firmy NOVY_ROK
6. spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku (musíte stát ve firmě NOVY_ROK)
7. vpravo musí být firma NOVY_ROK (šedá), vlevo ostrá STARY_ROK
8. stiskněte černou šipku vedle tlačítka Speciální, rozbalí se menu ze kterého vyberte položku - kopie stará nová s inicializací
9. zadejte kód firmy NOVY_ROK (tento kód vidíte nad rámečkem v hranatých závorkách) a potvrďte stiskem klávesy enter. Na dotaz: „Zkopírovat starou firmu do nové firmy. Veškerá data v nové firmě budou zrušena!“ – pokud souhlasíte, stiskněte Ano
10. po doběhu kopírování firmy odpovězte Ano na poslední dotaz zda Inicializovat firmu

11. tyto další body musíte provést ještě než začnete pořizovat do ostré firmy nového roku!!!!
12. spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku (musíte stát ve firmě NOVY_ROK)
13. vpravo musí být ostrá firma NOVY_ROK (šedá), vlevo vyberte firmu STARY_ROK
14. zaškrtněte UK – Účetní knihy a stiskněte tlačítko Proveď - převod musí skončit OK
15. zaškrtněte FA – Převod obchodníka (fakturace) a stiskněte tlačítko Proveď (výmaz fakturace starého roku) - převod musí skončit OK
16. zaškrtněte RZ – Řízení zásob a stiskněte tlačítko Proveď - převod musí skončit OK
17. zaškrtněte CR – Číselné řady a stiskněte tlačítko Proveď (vynulování čítačů číselných řad) - převod musí skončit OK
18. zaškrtněte ZUR – Zrušení žurnálu změn a stiskněte tlačítko Proveď - převod musí skončit OK
19. zaškrtněte PS – Počáteční stavy účta a stiskněte tlačítko Proveď
20. objeví se okno s parametry převodu, nastavte zde účty + knihy a stiskněte OK (tento krok lze opakovat bez omezení dokud nebudete mít správné počáteční stavy) - převod musí skončit OK

Převod Mezd

21. spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku (musíte stát ve firmě NOVY_ROK)
22. vpravo musí být ostrá firma NOVY_ROK (šedá), vlevo vyberte firmu STARY_ROK
23. zaškrtněte položky RLK – RLZ klienti, RLM – RLZ veškerá mzdová data, RLD – RLZ převod dovolené a stiskněte tlačítko Proveď - LZE PROVÉST KDYKOLI
24. převod musí skončit OK


Převod Majetek

25. spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku (musíte stát ve firmě NOVY_ROK)
26. vpravo musí být ostrá firma NOVY_ROK (šedá), vlevo vyberte firmu STARY_ROK
27. zaškrtněte MAJ – Převod majetku na nový rok a stiskněte tlačítko Proveď
28. převod musí skončit OK

 

Autor:    PAVELKOVÁ Renata    | Posl.změna:    18.12.2008    | Článek:    459    |     www.WinFAS.cz