Převod počátečních stavů účetnictví a PS peněžních knih

1) je možné provádět opakovaně podle potřeby (počet opakování není omezen)
2) ve stručném návodu převodu je to bod 19

POZOR! – NEpoužívá se zde pomocná mezifirma!!!

Převod PS účetnictví

 

 • přepněte se do firmy nového roku
 • spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku
 • v levé části okna vyberte firmu starého roku
 • v horní části okna vyberte režim B - Převod do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy)
 • v seznamu režimu převodu zaškrtěte položku PS – Počáteční stavy účta
 • tlačítko Proveď
 • objeví se okno s parametry převodu, nastavte a potvrďte (viz. obr)
  • nastavení účtu viz obrázek, výjimkou příspěvkové organizace 
  • účty pro příspěvkové organizace
   • účet počátečního stavu - 961000
   • účet výsledku hospodaření 931000
   • ostatní účty jsou stejné
  • Klíčování rozvahových účtů
   • pokud klíčujete rozvahové účty, vyberte variantu všechny účty s povinným klíčováním
   • pokud klíčujete pouze výsledkové účty, zvolte variantu v rámci převodu kalkulací
  • Převody počátečního stavu kalkulací
   • jedná se o PS nedokončené výroby a PS zakázek a jiné
   • zaškrtněte kalkulace
   • vyberte podmnožinu klíčů / zakázek, kterou chcete převést do nového roku
 • proběhne vlastní převod


 

Nastavení počátečních stavů peněžních knih

 • Aplikace *1016 Zůstatky a obraty
 • Vyberte knihu a tlačítkem Poč. stavy nastavte počáteční stav
 • Pozn. Počáteční stavy peněžních knih se nepřenáší z minulého roku, nutno zde ručně aktualizovat.
Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    20.08.2018    | Článek:    477    |     www.WinFAS.cz