Vlastní převody pomocí aplikace *9807 - režimy A až D

Tato aplikace slouží k vlastním přeovdům z firmy starého roku do firmy nového roku.
Pro některé převody je potřeba mít založenou pomocnou mezifirmu.
Nekteré z níže uvedených převodů je potřeba provést ještě než začnete pořizovat ve firmě nového roku.
Při spouštění aplikace *9807 Převod do nového roku je důležité ve, které firmě stojíte
(firma ve které stojíte bude po spuštění aplikace zobrazena vpravo, levou firmu vybíráte až v aplikaci)Ukázka vzhledu okna aplikace *9807 Převod do nového roku 

Postup převodů :Režim A - Prvotní naplnění nové firmy

 • Tyto převody MUSÍTE provést ještě než začnete cokoliv zapisovat do firmy nového roku.
  (nejlépe hned už koncem prosince, nebo začátkem Ledna)
 • Provédějte pouze převody agend, které zpracováváteve WinFASu.
 • Pozor! Některé body převody lze provést jenom 1x za rok, opakované spuštění by vymazalo všechny doklady pořízené v dané agendě v novém roce (jde o všechny převody vyjma PS, MAZ, VYR).
 • Co se při tomto převodu děje?
  • Jsou vymazána dat, která do firmy nového roku nepatří a nastaveny PS
 • Jaký je postup?

1. Musíte stát ve firmě nového roku
2. Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku a vyberte režim A - Prvotní naplnění nové firmy
3. Vlevo zadejte firmu "starého roku", vpravo musí být vybrána firma "nového roku"
4. Kontrola
4.1 IČO ve firemní větě musí být shodné, jinak je červeně podbarveno a dále nelze pracovat
4.2 Datumy - podbarveny žlutě (je nutné provést inicializaci - viz. další krok)
5. Stisknatě tlačítko Inicializuj, na dotaz 'Zinicializovat firmu pro nové odbodí' odpovězte ANO
    Zmizí žluté podbarvení datumů v horní části okna, musí zmizet datumy ze sloupečku 'Poslední přenos'
6. Ve spodní části okna postupně/jednotlivě zaškrtněte sloupeček výběr a pak tlačítko Proveď.
    Agendy, které nepoužíváte, nemusíte provádět.
    U provedených řádků se musí ve sloupci 'Výsledek' napsáno OK

   Pokud není uvedeno jinak, není možné následující kroky opakovat!

Tyto body proveďte než začnete v nové firmě pracovat

 • UK - Účetní knihy (Výmaz zaplacených dokladů minulého roku)
 • FA - Obchodník (Výmaz faktur starého roku *210)
 • CR - Číselné řady (Posunutí číselných řad na nový rok *9001)
 • EET - EET (Výmaz údajů odeslaných na finanční správu)
 • NCIS - Výmaz identifikátorů pro nové obodbí. Vyskočí okno inicializace číselníků pro nové obodbí - ztrhnout vše a pokračovat OK.
 • OBD - Období (Posunutí číselníku období na nový rok *8000)
 • ZUR - Zrušení žurnálů změn

Tyto body proveďte než začnete pracovat v daném modulu

 • PS - Počáteční stavy účetnictví (lze provádět opakovaně)
 • RZ - Převod modu zásob pro nový rok
 • VYR - Převod modulu výroba pro nový rok (lze provádět opakovaně)
 • DO - Převod modulu doprava pro nový rok
 • ZVR - Převod zvířat do nového roku.
 • MAJ2P - Prvnotní převod majetku (NELZE provádět opakovaně)
Detaily k některým výše zmíněným bodům:

6.1 PS - počáteční stavy účta

Objeví se okno s parametry:

 • Chybějící účty doplňte podle obrázku, potvrďte OK
  • podrobnější nastavení parametrického okna naleznete v návodu +477


 • Nyní se mohou objevit nové souvztažnosti, potvrďte OK
 • Kontrolní sestava Počáteční stavy k 1.1.200, zkontrolovat a zavřít
 • Pokračovat v převodu ANO
 • Doplnit souvztažnosti, potvrdit OK
 • Sestava Počáteční stavy salda (položkově), zkontrolovat a zavřít
 • Sestava Počáteční stavy salda (sumárně), zkontrolovat a zavřít
 • Pokračovat v převodu ANO
 • Doplnit nové souvztažnosti
6.2 VYR - Výroba (NEjedná se o mzdovou výrobu)
 • Týká se firem, které používají agendu *5557 Výroba a mají v evidenci rozpracované zakázky či klíče (do nového roku je možné převést pouze tyto rozpracované).
 • Objeví se okno, kde se zadajípodmnožiny rozpracovaných zakázek popř. kombinací klíčů.
 • UPOZORNĚNÍ: Neplést s nedokončenou výrobou v běžných kalkulacích, ta se převádí v bodě PS.

6.3 ZVR - Převod zvířat do nového roku
Režim B - Převod dat do nové firmy bez pomocné firmy (mezifirmy)

 • Tyto převody můžete provést až v průběhu Ledna.
 • POZOR u převodů MEZD a MAJETKU
  • Zmíněné převody musíte provést ještě než začnete v těchto agendách pracovat v novém roce
  • Opakované spuštění těchto převodů přemaže vše co jste do uvedených agend zapsali v novém roce!!!
 • Ostatní převody v režimu B můžete opakovat bez omezení.
 • Podrobnější popis najdete v návodech k převodům jednotlivých agend .
 • Jaký je postup?
1. Musíte stát ve firmě nového roku
2. Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku a vyberte režim B - Převod dat do nove firmy bez pomocné firmy
3. Vlevo zadejte firmu "starého roku", vpravo musí být vybrána firma "nového roku"
4. Ve spodní části okna si u zvoleného převodu zaškrtněte sloupeček výběr a pak stiskněte tlačítko Proveď
    Agendy, které nepoužíváte, nemusíte provádět.
    U provedených řádků se musí ve sloupci 'Výsledek' napsáno OK

 


 

Režim C - Vytvoření dat v pomocné firmě (mezifirmě) ...

 • Režim slouží pro opakovaný převod účetních knih (UK) a řízení zásob (RZ)
 • Tyto převody můžete provádět opakovaně bez omezení
 • Po provedení tohoto kroku pokračujte Režimem D
 • Podrobnější popis najdete v návodu Opakovaný převod knih a zásob do nového roku
 • Jaký je postup?
0. Musíte stát ve pomocná (mezifirma)
1. Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku a vyberte režim C - Vytvoření dat v pomocné firmě (mezifirmě) ...
2. Vlevo zadejte firmu "starého roku", vpravo musí být vybrána pomocná firma (mezifirma)
3. Kontrola: Pokud vpravo svítí červeně název firmy, stojíte buď ve špatné firmě, nebo nemáte zadaný povinný údaj (mezifirma) v názvu pomocné firmy - postup jak opravit .
4. Stiskněte tlačítko Inicializuj (program provede Kopie starán - nová s inicializací)
 • Varování potvrďte ANO
 • Kód firmy: POMOCNA (pokud používáte jiný název pro pomocnou firmu, napište její název/kód (je vidět v záhlaví dotaz v hranatých závorkách - viz. obrázek)

 • Dotaz: Zinicializovat firmu pro nové období? ANO
5. Ve spodní části okna si u zvoleného převodu zaškrtněte sloupeček výběr a pak stiskněte tlačítko Proveď. Každý převod lze provádět zvlášť (i v různé dny dle potřeby. Pokud nepřevádíte ihned po sobě, je třeba před převodem vždy inicializovat mezifirmujak je popsáno v předchozím bodě (dříve používán termín Kopie stará - nová s inicializací)
6. V režimu C jsme pouze provedli přípravu dat, pro dokončení převodu pokračujte režimem D!!! 

 


 

Režim D - Opakovaný převod dat UK a RZ z pomocné firmy (mezifirmy)

0. Musíte stát ve firmě nového roku
1. Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku a vyberte režim D - Opakovaný převod dat UK a RZ z pomocné firmy (mezifirmy)
2. Vlevo zadejte firmu pomocná firma (mezifirma), vpravo musí být vybrána firma "nového roku"
 • Období v obou firmách musí být shodné
 • IČO musí být vlevo i vpravo shodné
 • Chybné údaje budou podbarveny červeně
3. Ve spodní části okna si u zvoleného převodu zaškrtněte sloupeček výběr a pak stiskněte tlačítko Proveď.
4. Specialita: RZS - opakovaný převod datového skladu zásob
 • Z důvodu rychlosti přenosu, lze tento soubor přenášet po částech
 • Je zde dotaz: Zahájit přenos dne, Ukončti přenos dne, Rozdělit na X částí
5. Při převodu UKO - Opakovaný přenos UK vždy nejdříve proveďte převod KLN - Klienti
6. Všechny převody musí končit OK (sloupeček Výsledek)
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.08.2017    | Článek:    717    |     www.WinFAS.cz