Převod zásob do nového roku – volba způsobu převodu zásobových disponibilních kont

Při převodu zásob na nový rok jsou zohledněny různé požadavky na převody některých speciálních kont v zásobách. Týká se to kont, které jsou typu Disponibilní stav. Pro správný převod zásob je nutné u každého konta tohoto typu uvést vlastní způsob převodu dle potřeb firmy. Jsou možné čtyři způsoby převodu i s uvedením datumu, od kdy převést.

Pokud toto neuvedete, objeví se Vám při převodu zásob RZ v *9807 chybové hlášení:
06:00:16 START [RZ] Řízení zásob
   Některá konta disponibilních stavů nemají nastaven způsob převodu do nového roku!
   Opravte v aplikaci Konta (*8705). Způsob převodu 'Neurčeno' nahraďte dle charakteru disp.stavu!
06:00:17 END ERROR [RZ] Řízení zásob

 

Příklady převodu:

a)    objednávky zákazníků – asi stačí převést jen Nevyřízené
b)    minimální množství na skladě – asi stačí Zůstatek, tj. poslední uvedené minimální množství
c)    nabídky – asi Nepřevádět, v novém roce budou jen nové nabídky
d)    příjmové objednávky – pokud požaduji vidět i minulé objednávky pak zvolit Kopírovat. A pokud stačí jen tyto objednávky za poslední kvartál, pak se ještě uvede Převést ode dne:  1. 10. 2010

Upozornění:

Dále uvedené nastavení převodu zásob je nutné provést ve firmě roku 2010. Pokud již máte založenou firmu roku 2011, je nutné toto provést duplicitně v obou firmách.

 

Postup:

1.    Spusťte aplikaci *8705 – Číselník kont zásob
2.    Setřiďte si konta dle Typu sestupně – na začátku budete vidět všechna konta typu Disponibilní stav.


3.    U konta  typu Disponibilní stav zvolte tlačítko Uprav
4.    V údaji Způsob převodu vyberte způsob, který požadujete.


5.    Pokud požadujete omezení datumem,  vyplňte ještě údaj Převést ode dne.
6.    Toto proveďte u všech kont typu Disponibilní stav.

 


 

 

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    15.12.2010    | Článek:    727    |     www.WinFAS.cz