Bankovní příkaz do zahraničí a SEPA platby

Nastavení

*9820 Definice bankovních přenosů
Je nutné nachystat formát pro zahraniční přenos. Možné jsou 2 varianty:
a) Je používán STEJNÝ formát jako pro tuzemské příkazy
      - V číselníku *9820 najděte používaný formát a stiskněte tlačítko Uprav
      - Doplňte Cestu pro zahraniční příkazy a uložte tlačítkem OK
b) Je používán JINÝ formát než pro tuzemské příkazy
       - V číselníku *9820 založte novou definici tlačítkem Přidej
       - U příkazu vyberte požadovaný formát a doplňte Cestu pro příkazy (pokud není možnost zadat cestu pro příkazy cizí, stačí vybrat příkazy české), uložte tlačítkem OK
       - Tabulku formátů najdete zde. Pokud zde požadovaný formát uvedený není, kontaktujte nás na 566 654 911.

SEPA platby - použijte formát SEPA (XML)

 

* 8077 Účetní knihy
Nastavení knihy bankovního účtu, přes který chcete posílat peníze (např. B01)

1) Spusťte číselník *8077 a zvolte, že chcete vidět všechny knihy
2) Najděte knihu, kterou chcete upravovat (např. B01) a stiskněte tlačítko Uprav
3) Přepněte se na záložku Banky
4) Ve spodní části okna vyberte způsob přenosu export/import
5) Ve stejném okně zvolte zahraniční (formát), který jste nastavili v číselníku *9820
6) Uložte OK

Nastavení  knihy zahraničních příkazů
1) Spusťte číselník *8077 a zvolte, že chcete vidět všechny knihy
2) Najděte knihu BPRI a stiskněte tlačítko Kopíruj
3) Změňte kód knihy na BPRZ a název na příkazy zahraniční
4) Vyberte požadované měny příkazů
5) Uložte OK

*1013 Předvýběr příkazů
Okopírujte existující šablonu pořízení a nastavte u ní knihu BPRZ. Postup je obdobný jako u založení nové šablony, jenom místo tlačítka Přidej používáte Kopíruj a nastavují se pouze záložky Obecné a Hodnoty. Pokud se vám nová šablona nebude zobrazovat, povolte její zobrazení v nadřízené (aplikační šabloně).

*1014 Příkazy do banky
Okopírujte existující šablonu pořízení a nastavte u ní knihu BPRZ. Postup je obdobný jako u založení nové šablony, jenom místo tlačítka Přidej používáte Kopíruj a nastavují se pouze záložky Obecné a Hodnoty. Pokud se vám nová šablona nebude zobrazovat, povolte její zobrazení v nadřízené (aplikační šabloně).

SEPA platby
Mohou využívat stejnou knihu i číselnou řadu jako zahraniční faktury. Šablonu pořízení nicméně nastavujete samostatnou a v jiném okně než u běžných zahraničních příkazů.
Postup nastavení:
 - Spusťte aplikaci *1014 Vyhotovení příkazu
 - Vyberte aplikační šablonu pro vyhotovení příkazu
 - Stiskněte tlačítko SEPA
 - V okně SEPA plateb klepněte pravou myší nahoře na ikonu propisky a vyberte nová
 - Dále provádíte nastavení šablony běžným způsobem (musíte nastavit knihu a číselnou řadu).

 

Údaje zahraniční banky

Pokud ještě nemáte banku v číselníku, založte ji:
*8008 Směrový kód banky
1) Tlačítkem Přidej založte novou banku
2) Vyplňte SWIFT, název banky a zemi (ostatní údaje jsou nepovinné)
3) Uložte OK

Pokud chcete, aby se v zahraničních příkazech předávala adresa cílové banky:
*3000 Číselník klientů
1) Spusťte číselník *3000 a v něm stiskněte tlačítko Přidej
2) Doplňte všechny povinné údaje - název firmy (banky), adresu, IČ si můžete vymyslet, ...
3) Stiskněte tlačítko O firmě
4) Přepněte se na záložku Klient je instituce
5) V řádku Banka vyberte z KUKu o jakou se jedná banku (zadáno v číselníku *8008 - viz. výše)
6) Uložte informace o firmě tlačítkem OK
7) Uložte celého klienta tlačítkem OK

 

Nastavení odběratele

Klienta (adresa)
Z klienta se předávají údaje
- řádek 0, řádek 2, řádek 4
- PSČ, země (z PSČ)

Klient (bankovní účet)
U klienta, kterému budete platit musí být uvedený bankovní účet
1) V číselníku *3000 najeďte do oprav klienta
2) Klepněte na tlačítko Bank. účty
3) Tlačítkem Přidej založte nový účet (pokud ještě u klienta účet ještě nemáte)
4) Pokud jde o eurozónu, zadává se pouze IBAN (do údaje IBAN)
5) Pokud je účet mimo eurozónu, zadejte číslo účtu do údaje Účet
6) Do údaje Banka vyberte banku z číselníku Směrových kódů bank (viz. výše číselník *8008)
7) Tlačítkem OK potvrďte účty
8) Tlačítkem OK v Okně základní identifikace firmy uložte

 

Předpisy a odeslání příkazu do zahraničí

*1001 Zápis závazku
- závazek se zapisuje běžným způsobem
- platební titul se zadává do údaje konstantní symbol
- na záložce Více (v dolní části okna 2. záložka) jsou údaje pro zahraniční platbu
     - kdo hradí poplatky - většinou se dává oba (každý své straně)
     - zpráva u platby - většinou se píše číslo faktury

*1013 Předvýběr příkazu
- vytvořte předvýběr s použitím šablony pro zápis do knihy BPRZ - Příkazy cizí
- na jednom předvýběru NESMÍTE KOMBINOVAT příkazy do české a do zahraniční banky

*1014 Příkazy do banky
1) Vyberte šablonu
2) Stiskněte tlačítko Zahraniční (zahraniční příkaz), nebo tlačítko SEPA (pro SEPA platby)
3) Vytvořte zahraniční příkaz

Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.06.2009    | Článek:    867    |     www.WinFAS.cz