Předkontace, saldo-rozpis

 

Předkontace

 • Při pořízení předpisu lze nadefinovat předkontaci pro zaúčtování dokladu.
 • Lze doplnit kombinace klíčů, zakázka, účet, klasifikace nebo jejich kombinace. Údaje vyplněné v předkontaci se automaticky doplní do zaúčtování daného dokladu.
 • Předkontaci lze využít v aplikacích *1001 Závazky, *1002 Pohledávky, *1003 Pokladna.
 • V pořízení závazků a pohledávek naleznete předkontaci pod tlačítkem Paramerty (šipka vedle tlačítka). V pořízení pokladny je tlačítko Předkontace uvedeno přímo na okně pořízení.
 • Lze nastavit na šablonu pořízení dané knihy autom. otevírání okna předkontace (záložka ostatní)
  • postup nastavení šablony pořízení naleznete v návodu +792
 • Opravy tabulky předkontace
  • úpravy lze provádět pouze u nezaúčtovaných dokladů
  • pokud je doklad zaúčtovaný, program nedovolí předkontaci upravit, zobrazení informace o zaúčtování
 • Účtování
  • zaúčtování se přebírá z předkontace, lze upravit popř. doplnit
  • při úpravách účtování se nezohledňuje přednastavená předkontace -> doklad lze libovolně upravit
  • tabulka předkontace se zaúčováním nezmění
   • po stornu zaúčtování se zaúčtování dokladu znovu nabídne dle předkontace
 • Informace o předkontaci je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

Předkontace -> Saldo-rozpis

 • Umožňuje sledovat saldokontní účty dle klíčů v IQ saldokontu i z nezaúčtovaných dokladů
  • Saldo-rozpis lze automaticky generovat již dle vyplněné předkontace (nezaúčtované doklady)
 • Saldo-rozpis ovlivní vyplnění tabulky předkontace
  • pokud nebude doplněn alespoň jeden z řídících klíčů do předkontace, nevygeneruje se tabulka saldo-rozpisu při uložení pořizovaného dokladu
   • dodatečně se vygeneruje se zaúčtováním dokladu
  • v případě uvedení kombinace klíčů na jednu větu předkontace program vyžaduje doplnění klíčování na všechny věty předkontace včetně rozvahových účtů
  • pokud žádná věta předkontace neobsahuje řídící klíč, zobrazí se upozornění na vyplnění řídícího klíče (kombinace klíčů, klasifikace, zakázka)
 • Zápis předkontace s předáním do saldo-rozpisu naleznete v návodu +1145
 • Po zaúčtování dokladu se saldo-rozpis vždy přegeneruje dle zaúčtování
 • Nastavení saldo-rozpisu
  • program kontroluje nastavení statusu saldo-rozpis na saldokontním účtu v účtové osnově
   • je-li protiúčet takto nastaveného účtu rozvahový, je povinné klíčování (nemusí být nastaveno na účtu v účtové osnově)


 • Informace o saldo-rozpisu je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

Saldo-rozpis

 • Sledovaní saldo-rozpisu bez pořízení předkontace
 • Dvě možnosti pořízení:
  • ruční pořízení saldo-rozpisu v aplikaci *1029 Saldo-rozpis
   • umožní saldokontní sledování i z nezaúčtovaných dokladů
  • automatické předání po zaúčtování
 • Nastavení stejné jako u předkontace -> saldo-rozpis
 • Lze zpětně vygenerovat saldo-rozpis i k zaúčtovaným dokladům, které vznikly před zahájením sledování saldo-rozpisu
 • Ruční pořízení a dodatečné vygenerování dávkou popsáno v návodu +1145.
 • Informace o saldo-rozpisu je uvedena v *1018 Prohížení účetních knih v doplňkových informacích

 

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    11.07.2018    | Článek:    2362    |     www.WinFAS.cz