E-shop - Ruční autorizace objednávek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop| Autorizace objednávek z e-shopu


 

Pokud je v konektoru označena na záložce Parametry klienta funkce pro ruční zpracování klienta, postupujte při autorizaci následovně:

 • v aplikaci *8776 Konektor pro e-shop pomocí tlačítka Objednávky zobrazíte seznam objednávek ke zpracování


 • přes disketu, která se nachází vedle sloupce Klient, vyvoláte tabulku pro ruční autorizaci klienta, kde je možné vybrat příslušnou šablonu pořízení


 • v levé části okna se nachází fakturační, dodací, kontaktní a ostatní údaje importované z e-shopu
 • do pravé části okna se údaje uživatelsky přebírají, případně se zakládají nové, přímo do číselníku klientů *3000
 • nad dodací adresou je umístěný parametr pro předání dodací adresy dle PK (primárního kódu) klienta uvedeného v objednávkovém XML souboru z e-shopu

 
 

Stávající klient

 • pokud jsou fakturační údaje klienta ve WinFAS již založeny, přes šipku si hodnoty doplníte do pravé části tabulky
 • na objednávce z e-shopu může být také uvedena doručovací adresa a kontaktní osoba
 • kontaktní údaje opět pomocí šipky uložíte do spojení nebo přes tlačítko Kliknutím založte KO do kontaktních osob
 • pouze u jednoduchého B2C klienta údaje o spojení musíte vyplnit ručně při pořízení     

Nový klient

 • v případě nového klienta se při použití symbolu šipky otevře číselník klientů
 • pomocí tlačítka Nová vyvoláte tabulku, která vám nabídne typy pro pořízení klienta

      

Klient s IČ (firmy)

 • zakládá se do číselníku klientů do kategorie Jen klienti s IČ (firmy a živnostníci)
 • identifikátor klienta = IČ
 • název klienta = název firmy
 • pobočka = název pobočky

Klient bez IČ (osoby)

 • vzniká pouze při ručním pořízení klienta v konektoru
 • zakládá se do číselníku klientů do kategorie Jen klienti bez IČ (osoby)
 • identifikátor klienta = typ klienta+rok pořízení+pořadové číslo ve tvaru OSB-2100001
 • název klienta = příjmení jméno
 • pobočka = příjmení jméno

Jednorázový klient (B2C)

 • při ručním pořízení klienta v konektoru
 • zakládá se do číselníku klientů do kategorie Jen jednorázoví (B2C)
  • identifikátor klienta = typ klienta+rok pořízení+pořadové číslo ve tvaru B2C-2100001
  • název klienta = příjmení jméno-B2C
  • příjmení a jméno (poboč.) = příjmení jméno-B2C                                                          
 • pokud se při ručním pořízení vypne parametr pro automatické doplnění identifikátoru, je možné tento údaj vyplnit uživatelsky

        

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    19.08.2020    | Článek:    2761    |     www.WinFAS.cz