Výpočet fůr z dat GPS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Výkaz práce | Import dat GPS


WinFAS umožňuje na základě nastavení vlastních míst (místa nakládek nebo vykládek) a stažených souřadnic jízd z GPS počítat počty návštěv a tedy počty "fůr". Protože každá návštěva určeného místa nemusí být skutečná "fůra", jsou v systému nastaveny hodnoty určující minimální délku návštěvy místa a časový odstup mezi návštěvami.

Nastavení

 • Evidence vozidel *5801 - návod +2371
  • Vozidla (přípojná vozidla) musí mít na záložce "Mechanizace" nastavené Pracovní zařazení *5809 s Profilem *5815, který má nastavený status "Kontrolovat průjezd vlastními místy".
 • Vlastní místa *4026
  • Pro možnost automatického počítání fůr je potřeba mít v číselníku nastavená "vlastní místa" definující místo nakládky nebo vykládky, doby minimální délky průjezdů (jak dlouho se musí vozidlo na místě minimálně zdržet k provedení úkonu) a doby minimálního odstupu.
   • Pokud nejsou k vlastnímu místu nastaveny žádné parametry, pracuje funkce s hodnotami:
    • Doba průjezdu (s): 40
    • Odstup mezi fůrami (min): 5
  • Vlastní místo musí být definováno mapovým zákresem. Vytvoření zákresu se provádí:
   • V pořízení nového místa stiskněte tlačítko "Zákres".
   • Následně v mapě vyhledejte pozici místa.
   • Konkrétní místo označíte tak, že podržíte klávesu "Ctrl" a levým tlačítkem myši označíte střed místa.
   • Nakonec je potřeba klepnout na vytvořený střed a při držením tlačítka myši roztáhnout dle požadovaného rozsahu plochy (plocha by měla co nejpřesněji označovat místo nakládky / vykládky, zároveň však nezasahovat do míst mimopracovního zastavování vozidel).

Zpracování fůr při načítání dat z GPS

 • Výpočet délek návštěv a přiřazení ke konkrétním staženým činnostem se standardně provádí se stažením dat z GPS systému v aplikaci Mechanizace - import *5850.
  • Funkce pro generování návštěv se nalézá v okně Import dat mechanizace, okno z aplikace spustíte kliknutím na tlačítko "Import". Pro vygenerování je potřeba zadat termín, zaškrtnout pole "Průjezd místem" a nakonec kliknout na tlačítko Proveď.
  • Pokud se začátek návštěvy vlastního místa shoduje s koncem jedné a zároveň začátkem další činnosti, návštěva se přiřadí k činnosti, která začíná.
 • Načítání dat do výkazů prací se provádí standardním způsobem v aplikaci Výkaz práce *5899 stisknutím tlačítka "Načíst".
  • Mechanismus načtení již pracuje s daty obohacenými o vlastní místa a fůry.
  • V případě, že některý z kroků agregace by měl činnost s fůrou (množstvím) odstranit mechanismus ji přičte k následné činnosti.
  • Doporučení: Pro zagregování dat do co nejmenšího počtu řádků doporučujeme nastavit parametry, které určují, že změna pozemku ani změna vlastního místa není změna typu (nastavují se zaškrtávátky pod krokem 2).
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    04.11.2020    | Článek:    2816    |     www.WinFAS.cz