Nejčastější chyby převodu 

1) Nedostatečná přístupová práva na disk serveru/počítače

- Jsou důležitá pouze při prvotním zakládání pomocné převodové firmy a firmy nového roku
- Nedostatečná oprávnění poznáte při vytváření firmy podle:

  •  V aplikaci *9807 vyskočí okno s chybou „Nedostatečná přístupová práva do adresáře s databází!“
  • V aplikaci *9800 se objeví ve stavovém řádku dole hláška „Přístup k adresáři s databází odepřen! Obnovu nelze provést!“

- Řešení: Založte databázi přímo na hlavním počítači / serveru nebo kontaktujte jiného zaměstnance firmy s dostatečným oprávněním, aby založení firmy provedl on, nebo požádejte správce sítě / počítačů, aby vám přidělil dostatečná práva pro zápis.

2) Zapomenuté body převodu ve firmě nového roku

- Je nutné provést než začnete pracovat ve firmě nového roku!!!
- něž začnete pořizovat cokoliv ve firmě nového roku, musíte v aplikaci *9807 (režim A) provést tyto body:
- UK – Účetní knihy, FA – Obchodník, RZ – Řízení zásob, CR – Číselné řady

3) Chyby v číselníku klientů

- Pokud je změna názvu nebo sídla firmy, přidáváte novou adresu
- Řešení podrobně popsáno v návodu +1204


4) Uhrazení stejné faktury v novém i starém roce

- Řešení: denně provádějte převod UKO - opakovaný převod UK (účetních knih) v *9807
- Viz. samostatný jednostránkový návod

5) Pozdě provedený roční kurz ve starém roce

- Než začnete zapisovat úhrady cizích faktur starého roku v novém roce, musíte provést ve starém roce výpočet a uložení kurzových rozdílů těchto faktur *1007 tlačítkem Roční kurz
- Následně ihned provést převod UKO - opakovaný převod UK (účetních knih) v *9807
- Teprve nyní můžete provádět úhrady v novém roce

6) Změny klienta u faktur v novém roce

- Pokud již máte převedené faktury a potřebujete změnit u nějaké faktury ve starém roce klienta, musíte stejnou změnu u této faktury provést v novém roce ještě před opakovaným převodem účetních knih (ideální je změnu provádět ihned v obou rocích)

7) Nevyplněný údaj Účet pro přeúčtování počátečních stavů

- Doplňte Účet pro přeúčtování PS (počát. stavů) v *8010 Účtové osnově na záložce Parametry (příklad: nedokončená výroba u účtu 121200 zde musí být uveden účet 121100)


8) Nevyplněný údaj klíče pro NV (nedokončená výroba)

- Pouze pokud používáte modul Nedokončená výroba
- Příklad zemědělci: výkon 402 musí mít v políčku NV uvedeno 102


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    12.11.2008    | Článek:    448    |     www.WinFAS.cz