Sloučení mzdových závazků -  soubor na PF

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Z mezd jsou zaknihované závazky, které se mají hradit.Některé platby lze platit tzv. hromadnou platbu
- výplaty na účet ze sběrného účtu u ČS, nebo platba na penzijní fond či životní pojištění.

Pokud sloučení neprovedete, budou platby nabídnuty k uhrazení jednotlivě = vždy budou uhrazeny, pouze nepůjdou jednou částkou, ale budou rozepsané. Nikdy se nestane, že by se někam ztratily, případně uhradily dvakrát .

Před samotným sloučením závazků, je nutné nastavit spad pro vytvoření diskety do České spořitelny, viz postup čís. 384., nastavení pro penzijní fond postup 641.

1) Ve mzdách vytvořte závazkové doklady v  Zaknihování mzdových plateb (*7040).

2) Otevřete aplikaci Závazky (*1001) a použijte šablonu 3 Zápis SPAD – sloučení závazků, klepněte na tl. Přidej a vyberte šablonu:  SPOR – Spořitelna disketa., PF - penzijní fond ..
- šablona doplní klienta (Česká spořitelna, penzijní fond), bankovní účet klienta (sběrný účet), data, bankovní účet ze kterého budete hradit, atd.
- datum splatnosti se předvyplní, lze jej přepsat

 3) Klepněte na tlačítko Kumulace (na okně pn0011a).
 - předvyplní se hlavička  kumulace sloučení dokladů (klient, forma přenosu)

4) Klepněte na tl. Dávka (na okně pn0011ks) - otevřou se Parametry kumulace dokladů s předvyplněnou podmnožinou bankovních účtů – nic nevyplňujete ! Jen potvrďte tl. Ok.

 5) Otevře se seznam neuhrazených závazků, které mají klienta penzijní fond / bankovní účet z vybrané podmnožiny, (viz postup 384, bod 5)
- klepněte na tlačítko Vše+ (případně vyberte jen některé závazky)
- klepněte na tlačítko OK.

 6) Vybrané závazky se přesunou do pořízení Kumulace – sloučení dokladů (okno pn0011ks)

7) Klepněte na tl. OK (na okně pn0011ks).

8) Nyní Kumulativní doklad uložte – tl. OK (na okně pn0010a).
Otevře se sestava Opis položek spadu, kterou si můžete vytisknout. Sestavu zavřete křížkem.

 Po zavření sestavy se otevře okno Export – ČS médium / Penzijní fond, kde buď necháte nebo opravíte data vytvoření a úhrady.

 

pozn.: jestliže tvorbu souboru stornujete, soubor se vytvoří až v momentě tvorby příkazu (apl. *1014), pokud tvorba příkazů probíhá na jiném počítači než sloučení závazků budete muset vybrat cestu pro uložení souboru.

Po klepnutí na OK se otevře okno pro uložení souboru, který uložíte do adresáře definovaného ve formě přenosu (c:cs_medium; c:pf) a zobrazí se průvodka k médiu – tu 2x vytiskněte.
Průvodka se netiskne u tvorby souboru na PF.

Soubor je uložený do adresáře (cesta pro úložiště se nastavuje v apl. *9820), např.:
 - pro ČS:  c:cs_medium, odkud ho nakopírujte na disketu/flashku,
 - pro penzijní fond: c:pf_ cp , následně tento soubor -" rozpis plateb" odešlete jako přílohu mailu

Dále probíhá normální vytvoření příkazu k úhradě:

9) Poveďte Předvýběr příkazu (*1013)
 – jednak závazky z knihy SPAD (tam je kumulovaná věta do ČS). Potvrďte tl. OK.

 - v okně Hromadný výběr dokladů do předvýběru vyberte částku k úhradě (výplaty do spořitelny) a potvrďte tl. OK.

- pokud chcete zároveň platit i ostatní platby z mezd (daně, pojistné, další platby) stiskněte tl. Hromadný výběr  a v okně Hromadný výběr dokladů do předvýběru vyberte závazky, které chcete hradit, tl. Vše+ označíte všechny položky. Okno zavřete tl. OK.

10) Vytvořte Příkaz k úhradě (*1014).
V aplikaci *1014 klepněte na tl. Přidej.
V okně Tisk příkazů  (pn0015po) potvrďte data vyhotovení a odeslání.
V okně Neodeslané předvýběry potvrďte částku pro příkaz a uložte tl. OK.

Znovu potvrďte tl. OK a otevře se sestava Hromadný příkaz k úhradě, kterou si vytisknete a zavřete křížkem.

 11)  Pokud by se stalo, že máte vadnou disketu, pouze provedete znovu zkopírování na novou disketu – nic nemusíte vytvářet znovu (výhoda oproti FASu).


Poznámka: Pokud by se některá platba na disketu nedostala (např. nemáte účet u nového zaměstnance zařazen do podmnožiny), platba se neztratí – odejde na příkazu samostatně, stejně jako všechny ostatní položky z knihy MZPL.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    25.07.2008    | Článek:    638    |     www.WinFAS.cz