Hromadné platby na penzijní připojištění

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

Pokud odesíláte platby na penzijní připojištění jednou částkou – hromadná platba, musíte mít nastavené a zadané:

1) V číselníku klientů *3000 zadat klienta PS a nastavit identifikátory a číslo účtu. Klepněte na tl. O firmě.

 Od června 2014 převzala Penzijní společnost České pojišťovny Reiffeisen penzijní společnost PF48

Na oknech níže jsou zobrazeny identifikátory pro jednotlivé penzijní fondy – do číselníku klientů *3000 je musíte zadat stejným způsobem.

(dříve penzijní fond AEGON),
22. ledna 2015 došlo ke sloučení společnosti Conseq penzijní společnost PF-49 jako zanikající společnosti, se společností Conseq důchodová penzijní společnost PF-47 jako jako nástupnickou společností.

Ve firemních údajích klienta zkontrolovat/ nastavit, že klient je penzijní fond: př. Penzijní fond České pojišťovny,a .s.

Pokud nelze vybrat požadovaný PF (není zadán v institucích - okno c0007k01) – PF zadáte přes tl. Nová

2) Nastavit parametry plateb, aplikace *7032, zde se nastavují údaje společné pro všechny zaměstnance.
3) U zaměstnanců nastavit srážky v aplikaci
a)  *7039 Automatické věty u jednotlivých zam-ců (*7011, tl. Aut. věty)

druh srážky: 8600 Penz. připojištění z nákladů, 7240 Penzijní připoj. osoba sama


  VS a SS vyplnit pro každého zam-ce, tak jako by se nejednalo o hromadnou platbu (podle podmínek PF)

b) pokud budete posílat příspěvek všem zam-cům, nastavení srážek lze také provést v aplikaci
    *7033 Aut. věty pro všechny zaměstnance

4) V číselníku *8077 Účetní knihy – kniha SPAD nastavte podle následujících parametrů (po převodu je tato kniha vytvořena do číselníku automaticky, zkontrolujte nastavení)

5) V číselníku *9001 Nastavení číselných řad vytvořte/nastavte číselnou řadu SPAD (po převodu tato řada vzniká v číselníku automaticky,zkontrolujte nastavení) , najdete ji ve skupině ZAV – Závazky.

6) V aplikaci *9820 Definice bankovních přenosů nastavte přenos souboru:

- zadaná cesta pro vytvoření musí existovat, pokud neexistuje, založte adresář např. C:pf_cp (do něj se bude vytvářet soubor)

- myší klepněte na ikonu propisky Ostatní údaje (okno Doplňkové údaje Asociace …). Zde nastavte Vaše údaje dle smlouvy/pravidel pro úhradu příspěvků hromadnou platbou

Jednotlivé doplňkové údaje pro penzijní fondy jsou uvedeny v následující tabulce.

 Doplňkové údaje Asociace penz. fondů - rozpis

 čís. licence název fondu
pro sumační větu
kód zam-tele
pro sumační větu
 org.
jednotka
maska pro název
souboru 
 vysvětlivky
 3  PFCP přidělený fondem
xxxxx
 00  xxxxx010.hpa místo x doplňte kód
zam-tele přidělený fondem 
 7  CSOBPFS přidělený fondem
nevyžaduje
 00  xxxxxxxx.txt místo x doplňte IČO 
 14  PFKB přidělený fondem
xxxxx
 00  PFKBxxxxx200801.txt místo x doplňte kód
zam-tele přidělený ondem  
 16  AXAPF tato položka je
ignorována
 00  xxxxxxxx.txt místo x doplňte IČO  
 24  SPF zpravidla IČO  00  xxxxxxxx00.001 místo x doplňte IČO  
 29  ING PF přidělený fondem   00  9pppprmmqq.csv

p=doplňte kód zaměstnavatele
r=poslední číslice roku
qq=doplňte předčíslí kódu, pokud nebylo přiděleno doplňte 00 

 46 AZPF zpravidla IČO  00 Cxxxxxxx.100 místo x - prvních 7 znaků IČO zam-tele 
 47 AEPF přidělený fondem
xxxxx 
 00 AEPFxxxxx0801.txt místo x doplňte kód
zam-tele přidělený ondem  
 49  CPS není vyžadován  00 xxxxxxxx.01 x=IČO zam_tele; 01=pořadové číslo souboru v kal. roce, nutné číslovat každý rok od začátku

 

Seznam penzijních společností povolených Ministerstvem financí, k lednu.2015

licence fondu  název fondu  kód přenosu VinFAS 
 3 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.  PF3 
 7 ČSOB penzijní společnost, a.s.  PF7 
14 Penzijní společnost Komerční banky, a.s.  PF14 
16 AXA penzijní společnost a.s.  PF16 
24 Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.  PF24 
29 ING Penzijní společnost, a.s.  PF29 
46 Allianz penzijní společnost, a.s. PF46
47

Conseq důchodová penz. spol., dříve

PF47

Pokud chcete odesílat platby na penzijní připojištění hromadnou platbou, musíte mít tyto platby sloučeny.

Sloučení provedete v  aplikaci *1001 Závazky. Použijte šablonu 3 Zápis SPAD – sloučení závazků, klepněte na tl. Přidej a vyberete šablonu pro penzijní fond na který budete zasílat hromadnou platbu.

Postup pro sloučení  závazků je stejný jako Postup sloučení závazků a vytvoření diskety do ČS, viz návod +638

Pokud se Vám otevře KUK na klienta, vyberte správný penzijní fond, aby se KUK příště nenabízel, uložíte data přes šablonu -  ikona Propiska – záložka Hodnoty, tl. Načti z okna, označit údaje a uložit tl. OK.  Tím se uloží data o daném penzijním fondu.

Pokud nemáte, v aplikaci *1001 Závazky, šablonu SPAD –sloučení závazků pro požadovaný PF, můžete ji stáhnout  v dokumentech - šablony - šablony pořízení (spad_app +642 ; spad_doklad +643 ; spad_slouceni +644 ).

7) V případě zasílání hromadné platby na životní pojištění není potřeba nastavovat (ve firemních udajích), že klient je instituce.

Bankovní přenos se nastavuje pouze pro platby na Českou pojišťovnu a.s.
Je nutné nastavení formy přenosu v *9820, zvlášť pro příspěvky zaměstnavatele (ŽP ČP zam-tel) a zvlášť pro srážky zaměstnanců (ŽP ČP srážky).

  ŽP ČP zam-tel  ŽP ČP srážky 
 kód přenosu  ZCPZ ZCPS 
 název přenosu  ŽP ČP zam-tel ŽP ČP srážky 
 formát souboru  ŽP ČP zam-tel ŽP ČP srážky 
 cesta pro tuzemské  C:zp_cp C:zp_cp 


V *1001 závazky je vhodné vytvořit dvě šablony, pro zam-tele a pro srážky, potom budou vznikat tyto dva kumulované závazky (každý samostatným dokladem).
Při vyhotovení příkazu *1014 vznikne z každého tohoto kumulovaného závazku jeden soubor s rozpisem plateb.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    11.09.2008    | Článek:    641    |     www.WinFAS.cz