Založení firmy pro nový rok

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Musíte mít

 • Přístupová práva do aplikace *9800 Správa firem.
 • Dostatek místa na disku serveru / počítače.
 • Právo pro zápis na disk serveru / hlavního počítače s WinFASem.
  (Tento poslední bod nesouvisí s WinFASem, ale bezpečnostním nastavením vašeho počítače. Uživatel, který zakládá firmu, musí mít přístup pro zápis do složky SQL v adresáři WinFASu. Pokud toto oprávnění nemáte, kontaktujte prosím správce vašich počítačů / serveru.)

Doporučení pro kód nové databáze

 • Kód nové databáze zadáváte do políčka Firma (viz níže).
 • Tento kód by měl obsahovat rok (každý rok totiž vzniká nová databáze).
 • Rok můžete uvádět ve dvou nebo čtyřmístné variantě dle vlastního uvážení. Taktéž se může nacházet na začátku nebo na konci kódu.
 • Příklad kódu firmy:
  • MOJEFIRMA_2019
  • MOJEFIRMA-2019
  • 2019_MOJEFIRMA
  • ...

 

Postup založení databáze

Provedením tohoto postupu se do firmy NOVY_ROK nakopírují všechna data a nastavení ze starého roku. Od této chvíle se veškerá nastavení v číselnících a šablonách provedená ve starém roce již neprojeví do firmy nového roku. Převody popisované v dalších návodech již řeší pouze přenos dokladů a počátečních stavů.

1. Spusťte aplikaci *9800 – Správa firem (je jedno, ve které firmě stojíte).
2. Stiskněte tlačítko Přidej
3. Vyplňte údaje (pokud potřebujete podrobněji vysvětlit údaje, hledejte v návodu +1548)

4. Potvrďte tlačítkem OK.

Firma NOVY_ROK prozatím obsahuje pouze okopírovaná data ze starého roku. Abyste firmu mohli začít využívat, musíte nyní provést prvotní převody dat (návod +724, body I. a II.) Dokud tyto převody neprovedete, žádná data do nové firmy nepořizujte. Spuštěním převodů by jste o ně totiž přišli.

Co když firmu kolegové nevidí a nearchivuje se nám

Pokud máte nastavena přístupová práva na firmy a archivace pomocí práv na skupiny databází, nemusí se uživatelům Vámi založená firma/databáze zobrazovat. Jak řešit:

 • Následující postup vždy konzultujte s vaším správcem přístupových práv ve WinFASu.
 • Spusťte aplikaci *9804 Skupiny firem.
 • Vyberte si příslušnou skupinu.
 • Stiskněte tlačítko Členové.
 • Zatržením přidejte nové firmy do skupiny.
 • Uložte tlačítkem OK a  aplikaci opusťte.

 • Pokud hromadné archivace neřešíte přes skupiny firem, ale jiným způsobem (např. dávkový .bat soubor), kontaktujte vašeho správce sítě a domluvte se s ním na úpravě archivační dávky.

 

Pokud jste si firmu založili v předstihu

Pokud si firmu založíte v předstihu („nanečisto“), DOPORUČUJEME před ostrým převod provést její obnovu a nahrazení aktuálními daty!!! Obnova se provádí v aplikaci *9800 Správa firem >> najeďte na firmu, kterou chcete obnovit (NOVY_ROK - pozor, veškerá data v obnovované firmě budou přepsána) >> stiskněte černou šipku vedle tlačítka Obnova a z menu vyberte "z firmy" >> Jako zdroj zvolte firmu STARY_ROK. Při obnově budete požádáni, aby jste napsali kód firmy, kterou chcete obnovit (kód firmy můžete zjistit v záhlaví dotazu v hranatých závorkách – viz. obr).

 
POZOR: Při obnově firmy NOVY_ROK dojde k jejímu přepsání firmou STARY_ROK. Tj. provede se prostá kopie bez jakýchkoliv úprav. Data původní firmy NOVY_ROK budou zlikvidována!
DOPORUČENÍ:
Založte si novou DB v předstihu, protože si vyzkoušíte, že:
a)    máte přístupová práva na disk
b)    máte dostatek místa na disku
Tj. založení nové DB proběhne bez problémů. Pokud toto budete dělat poprvé až 2. ledna, mohou se Vám tyto problémy vyskytnout a budete je řešit ve stresu. Přístupová práva na disk a místo na disku nesouvisí s WinFASem, ale s nastavením sítě/počítače vaším správcem.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    22.01.2009    | Článek:    715    |     www.WinFAS.cz