Kurzové rozdíly

Kam se kurzové rozdíly zapisují

 • Do účetní knihy kurzových rozdílů (většinou označena ROKU)
 • Pokud nemáte vždy jenom kurzovou ztrátu nebo zisk, pak NEukládejte údaj účet v číselníku *8077

 

Kde a jak provést zápis kurzových rozdílů:

 • Ihned při jejich vzniku, tj. při zápisu úhrady v bance, pokladně atp. (nabídne se automaticky)
 • Dodatečně v aplikaci *1007 Kurzové rozdíly

 

Částka kurzového rozdílu

 • Je vždy zapsána jako plusová

 

Účtování kurzových rozdílů

 • Běžně se provádí v aplikaci *1011 Zúčtování (lze zapnout i účtování ihned při zápisu)
 • Je ctěna strana účtu:
  • Kurzová ztráta               563xxx / xxxxxx         částka +
  • Kurzový zisk                    xxxxxx / 663xxx       částka +
 • Nejefektivnější způsob účtování:
  • Dávkovým zúčtováním knihy ROKU v aplikaci *1011 Zúčtování
  • V okně parametry dávky doplňte účet MD 563 a účet DAL 663
  • Program pozná zda jde o ztrátu nebo zisk a doplní správný účet
  • Příklad:

 

U kterých úhrad nevzniká kurzový rozdíl

 • Při použití zálohy 

 

Kontrola správnosti uložených kurzových rozdílů:

 • V sestavě IQ saldokonto musí sedět zůstatek v referenční měně (např. faktura je uhrazená celá v EUR i CZK)

 

Roční kurzový rozdíl

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.07.2009    | Článek:    873    |     www.WinFAS.cz