Roční kurzové rozdíly / oceňovací kurzové rozdíly

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul 


 
Ocenění knih můžete provádět dle potřeby, např. 1 x měsíčně nebo jen dle zákona k poslednímu dni aktuálního roku.

Obecně o kurzových rozdílech

 

Než začnete zapisovat roční kurzové rozdíly

 • Přepněte se do firmy minulého roku.
 • Do číselníku *8057 Kurzovní lístek zapište kurz k 31.12. minulého roku
  • Typ kurzu denní/pevný zvolte podle toho, který využíváte
  • V případě že používáte oba kurzy, zapište do číselníku kurz denní i pevný (2 samostatné zápisy/věty)

 

Roční kurzový rozdíl z předpisu (závazky, pohledávky)

 • Provádí se ve firmě starého roku.
 • Do nového roku se dostane opakovaným převodem účetních knih.

 • Spusťte aplikaci *1007 Kurzové rozdíly
 • Vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Hromadně
 • Otevře se okno Parametry pro dávkové zpracování
  • Vyberte oceňovací kurz k neuhrazeným dokladům (1.)
  • Doplňte datumy 31.12. roku, ke kterému děláte roční kurzový rozdíl (2.)
  • Vyberte měnu/y pro které budete dělat roční kurzový rozdíl (3.)
  • Potvrďte tlačítkem OK (4.)

 • Otevře se okno Oceňovací roční kurzové rozdíly
  • Zatržením ve sloupečku AnoNe (5.) si vyberte doklady, ke kterým chcete spočítat roční kurzové rozdíly. Tlačítkem Vše + (vpravo) můžete najednou zatrhnout všechny doklady.
  • Pokud u daného dokladu zaškrtávátko chybí, znamená to, že roční kurzový rozdíl již není možné zapsat. V pravé části okna ve sloupečku Kurzový rozdíl vidíte jednotlivé částky kurzových rozdílů.
  • Výběr potvrďte tlačítkem OK (6.).

 • Otevře se okno Kurzové rozdíly
  • Toto okno bude automaticky naplněno doklady ročních kurzových rozdílů. (7.)
  • Zde můžete roční kurzové rozdíly zkontrolovat, vše uložíte tlačítkem OK. (8.)

Zaúčtování

 • Spusťte aplikaci *1011 Zúčtování.
 • Čísla následujících šablon se mohou na různých firmách lišit. Základem je použít stejnou šablonu, kterou využíváte i pro běžné kurzové rozdíly.
  • Vyberte si šablonu 6 - Zúčtování ostatní a stiskněte tlačítko Přidej.
  • V okně pořízení zaúčtování vyberte šablonu 7 - Rozdíly kurzové (pokud chcete účtovat ručně po dokladech), nebo šablonu 2 - Zúčtování obecné dávkou (pokud chcete zaúčtovat všechny doklady z knihy kurzových rozdílů dávkou).
  • Zaúčtujte ztrátu na 563 MD nebo zisk na 663 DAL
 • Uložte tlačítkem OK

 

Roční Kurzový rozdíl z úhrad (pokladny, banky, ...)

 • Spusťte aplikaci *1007 Kurzové rozdíly
 • Vyberte aplikační šablonu a stiskněte tlačítko Hromadně
 • Otevře se okno Parametry pro dávkové zpracování
  • Vyberte oceňovací kurz k zaúčtovaným platbám (1.)
  • Doplňte datumy 31.12. roku, ke kterému děláte roční kurzový rozdíl (2.)
  • Vyberte měnu/y pro které budete dělat roční kurzový rozdíl (3.)
  • Potvrďte tlačítkem OK (4.)

 • Zobrazí se sestava Kurzové rozdíly z úhrad
 • Sestavu vytiskněte
 • WinFAS automaticky vygeneroval doklady pro každou knihu zvlášť. (pokladna, banka, ...).
 • V aplikaci *1018 si vyberte filtr dle knihy (cizí měny - banka, pokladna,...): 
 •  Tento doklad poznáte dle číselní řady: #KR_ kniha_měna
 • Př. #KR_K02_EUR
 • V textu poddokladu je uvedeno Kurzový rozdíl k 31.12. rok.
 • Zaúčtujte kurzovou ztrátu na 563 MD nebo zisk na 663 DAL
 • V sestavě IQ opis knihy úhrad bude tento doklad zohledněn. 
Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    07.09.2016    | Článek:    872    |     www.WinFAS.cz