Opakovaný převod účetních knih a zásob do nového roku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Rozcestník převodů do nového roku


 

Týká se pouze firem, které již zpracovávaly předešlý rok ve WinFASu.
Převod se skládá ze dvou částí - převod do pomocné firmy a převod z pomocné do nového roku.
Pro úspěšné provedení převodu musíte udělat obě části!

Postup opakovaného převodu účetních knih


Převod dat ze starého roku do pomocné firmy (mezifirmy) 


1) V centrálním manažeru se přepněte do firmy POMOCNA (První okno po přihlášení do WinFAS)


 • Pokud pomocnou firmu nemáte, založte si ji dle návodu 716

2) Spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku a zvolte režim C
specialita pro rok 2020 - pokud vám aplikace nejde spustit, pravděpodobně není provedena migrace databáze
postup: spusťte aplikaci *9800, vyberte si pomocnou firmu, klepněte na černou šipku vedle tlačítka Obnova a vyberte možnost "z firmy". Následně vyberte firmu roku 2019 a obnovu dokončete. nyní vám již půjde aplikaci vždy spusit běžným způsobem = tento postup není potřeba opakovat.

3) V převodech vyberte firmy

 • vlevo vyberte ostrou databázi firmy minulého roku
 • na pravé straně se automaticky doplnila pomocná firma
Co dělat když vpravo svítí červeně náze firmy:

 • Firma (IČ) v databázi starého roku a v POMOCNÉ firmě se neshodují. Toto může nastat, když zpracováváte více firem, ale pro převody všech používáte jenom jedinou pomocnou firmu. V takovém případě se nic neděje a můžete pokračovat dále.
 • V názvu pomocné firmy chybí slovo  (mezifirma)  a to včetně napsných závorek. Řešením je opravit název firmy podle návodu +716.

4) Proveďte inicializaci firmy
Pozor! Specialita pro firmy AGROFERTu a AGRO Měřín
Místo tlačítka kopie stará->nová s inicializací jak je popsáno níže jenom klepněte přímo na tlačítko Inicializuj (nebo zvolte možnost inicializace nové firmy). Na dotaz inicializovat odpovězte Ano. A dále pokračujte až bodem 5. 

 • černá šipka vedle tlačítka Inicializuj
 • zvolte možnost Kopie stará -> nová s inicializací, varování potvrďte ANO:


 • Do pole v následujícím okně (viz obrázek) doplňte název pomocné databáze. Jedná se o text v hranatých závorkách.


 • Dotaz Zinicializovat firmu pro nové období potvrďte ANO

5) Vyberte, které počáteční stavy chcete převést

 • Výběr provádíte zaškrtnutím příslušného řádku převodu a následným stiskem tlačítka Proveď.
 • Převody lze provádět zvlášť, nebo oba společně.

UK - Účetní knihy
RZ - řízení zásob

6) Vlastní převod

 • Převod musí skončit OK.
 • Zavřete aplikaci *9807 a vraťte se do Centrálního manažeru.

 

Převod dat z pomocné firmy (mezifirmy) do nového kroku.

7) V Centrálním manažeru se přepněte do firmy NOVÉHO ROKU

8) Spusťte aplikaci *9807 Převod dat do nového roku a zvolte režim D

9) Výběr firmy

 • vlevo vyberte firmu POMOCNA (je tam období nového roku)
 • vpravo musí být ostrá firma NOVÝ_ROK (šedá), vybere se automaticky)


10) Převod klientů

 • Tento krok je nepovinný (provádíte jej, pouze pokud jste ve starém roce přidávali nové klienty a chcete je dodatečně převést do nové roku).
 • Zaškrtnete KLN Převod nových klientů a stiskněte tlačítko Proveď (objeví se kontrolní sestava, ve které nesmíte na žádném řádku vidět žlutý vykřičník. Pokud jej uvidíte, postupujte dle návodu +1204

11) Převod UK

 • Zaškrtnete UKO Opakovaný přenos UK a stiskněte tlačítko Proveď. Pokud tento bod skončí s chybou, zkontrolujte si, zda jste provedli bod č. 10. Pokud ne, zopakujte bod 10 a pak 11.

12) Převod musí skončit OK

 • Tento postup je bez počátečních stavů hlavní knihy - ten si můžete následně kdykoliv provést dle návodu 477

Postup převodu zásob

Postup opakovaného převodu zásob je stejný jako výše zmíněný převod účetních knih s následujícími rozdíly:
V bodě 5. namísto UK - Účetní knihy zaškrtnete RZ - Řízení zásob
V bodě 11. namísto UKO - Opakovaný převod UK zaškrtnete RZO - Opakovaný převod položek a poč.stavů.

Jak zjistím, kdy proběhl poslední opakovaný převod?

Kdy proběhl poslední převod uvidíte v aplikaci *9807 ve sloupečku Poslední přenos.
Pokud jste přepnuti v Režimu C, jsou zobrazeny datumy převodu ze starého roku do pomocné firmy.
V režimu D naopak vidíte datumy převodu z pomocné firmy do firmy nového roku.

Ve stejném okně ve sloupečku Výsledek vidíte zda poslední převod dopadl korektně.


 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    11.02.2020    | Článek:    446    |     www.WinFAS.cz