Klienti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti

 


 

Pořízení Klientů umožňuje zadání nového klienta (osoby), firmy nebo SJM, případně další úpravy pomocí těchto funkcí:

  • Přidej osobu (výchozí funkce tlačítka Klient): pořízení nové osoby
  • Přidej firmu: podrobně popsáno v návodu číslo +912
  • Přidej SJM: podrobně popsáno v návodu číslo  +2475
  • Zobraz: zobrazení detailních informací o konkrétním klientovi (dle filtru)
  • Uprav: funkce, která umožní úpravu údajů daného klienta
  • Smaž: provede výmaz klienta (pokud nejsou systémové vazby)
  • Převázat klienta: podrobněji popsáno v návodu číslo +2871
Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2779    |     www.WinFAS.cz