Budovy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


 

Pořízení Budovy umožňuje zadání nových budov a úpravy údajů pomocí následujících funkcí:

  • Přidej: pořízení nové budovy
  • Zobraz: zobrazení detailních informací o konkrétní budově (dle filtru)
  • Uprav: funkce, která umožní úpravu údajů dané budovy
  • Smaž: provede výmaz budovy (pokud nejsou systémové vazby)

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2780    |     www.WinFAS.cz