Změny údajů a úpravy u parcel

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


 

1. Změna údajů u parcel 

Funkce "Změna údajů" umožnuje provádět tzv. historizované změny u parcel.
Slouží především k evidenci změn v souvislosti s digitalizací nebo pozmkových úprav.

Postup:

 1. V aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy vyberte režim "Parcely"
 2. Vyhledejte parcelu, klikněte na šipku vedle tlačítka „Parcela“ a zvolte možnost „Změna údajů“.
 3. Zadejte datum změny (platnost), od kdy tyto změny ovlivní pachtovní smlouvu.
 4. Proveďte úpravy a uložte tlačítkem „OK“.

     

 • Tlačítkem „Zobraz“ na dané parcele lze sledovat provedené změny:

     

 • Na hlavním okně aplikace se defaultně zobrazují pouze aktuální verze parcel
  • Původní (neaktuální) verze jsou „skryté“, zobrazit je lze pomocí filtru na „Vše“ na záložce Speciální na hlavním okně aplikace

      

 • Opravovat nebo mazat lze pak vždy jen poslední (aktuální) verzi

 

 

2. Úpravy údajů u parcel

Funkce "Uprav" umožňuje provádět tzv. nehistorizované změny u parcel.
Slouží především k opravení chybně zadaných údajů. Pokud dojde k opravě údaje, který má vliv na výpočet pachtovného či daně (např. výměra) vyskočí upozornění na možnost změny ve smlouvě (viz. bod 5 níže).

Postup:

 1. V aplikaci *4299 Pachtovní smlouvy vyberte režim "Parcely"
 2. Vyhledejte parcelu, klikněte na šipku vedle tlačítka „Parcela“ a zvolte možnost „Uprav“.
 3. Proveďte úpravy.
 4. Tlačítkem „OK“ uložte.
 5. V případě, že je parcela v pachtovní smlouvě, vyskočí dialogové okno s informací o ovlivněných smlouvách
 6. Potvrďte tlačítkem OK - tím dojde k uložení údajů.

 

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2788    |     www.WinFAS.cz