Výplaty pachtovného

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Výplaty pachtovného spočívají ve vytvoření předpisů plateb v aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv. Tyto předpisy se generují na základě pořízených údajů z pachtovních smluv. Následně se tyto předpisy importují do aplikace *1001 Závazky, kde se zaúčtují a částky se dle nastaveného způsobu úhrady vyplácí. Zpětně pak lze sledovat uhrazené/neuhrazené závazky.

Před výplatami pachtovného doporučejeme provést Kontroly integrity dat (tlačítko „Kontroly“ na okně aplikace *4299)!

      

1. Postup vytvoření předpisu platby

 

 • Předpisy plateb mohou být generovány jednotlivě nebo hromadně
 • V aplikaci *4299 klikněte na tlačítko „Platby“, otevře se okno pro vytvoření předpisů plateb 
  • 1. Proveďte výběr formy vytváření předpisů plateb  
   • Po smlouvách - vyplácí se osobě, se kterou je uzavřena smlouva v nesoučtové formě (1 smlouva = 1 předpis)
   • Po klientech - vyplácí se vlastníkovi nebo privilegované osobě v součtové formě (více smluv = 1 předpis)
  • 2. Nastavte nebo upravte parametry platby
   • Poměrná část: nastavena na „ANO“, pokud chcete zohlednit změny v pachtovní smlouvě v průběhu roku, které ovlivnily výpočet pachtovného
   • Pokud budete vytvářet předpis jednotlivě, vyberte klienta (funguje jako filtr osob)
   • Výběr pro vytvoření předpisů lze také omezit typem úhrady (hotově, převodem, …)
  • 3. Dle potřeby lze vytvořit předpis platby pouze jednomu klientovi,zadáním do Filtru osob
  • 4. Klikněte na tlačítko „Přidat“ 

             
 

  • 5. Proveďte výběr klientů pro vytvoření předpisu platby
  • 6. Zkontrolujte celkovou částku pachtovného dle zvolených parametrů vybraných klientů
  • 7. Výběr potvrďte tlačítkem OK    
 •   
   
  • 8. Data uložte kliknutím na tlačítko OK na okně pro vytvoření předpisů, dojde k uložení plateb, které budete
       následně importovat do aplikace *1001 Závazky.

2. Postup importu předpisů plateb do účetnictví

 

 • 1. Spusťte aplikaci *1001 Závazky (pokud nejste omezeni přístupovými právy)
 • 2. Dvojklikem otevřete šablonu „Import pachtovné“
 • 3. Klikněte na tlačítko „Import“

      

 • 4. Vyberte typ importu „Pachtovné“ a klikněte na tlačítko „OK“

     

 • 5. Potvrďte nebo upravte parametry importu
 • 6. Vyberte doklady pro import a klikněte na tlačítko „OK“
 • 7. Zobrazí se kontrolní sestava importovaných dat

  

 • 8. Sestavu můžete vytisknout a následně „křížkem“ zavřít
 • 9. Dialogové okno s dotazem importovat data do účetnictví potvrďte kliknutím na tlačítko „Ano“

    

 • 10. Úspěšně provedený import potvrďte tlačítkem „OK.

Vytvořené doklady jsou pak dále zpracovány v aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih (úhrady, zaúčtování, …)

 

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    02.10.2020    | Článek:    2805    |     www.WinFAS.cz