Hromadná úprava u parcel 

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky Daň z nemovitosti


 

Pokud v rámci pozemkových úprav dojde k založení nových parcelních čísel, je nutné provést ukončení platnosti původních čísel. Tuto změnu je možné provést hromadně.
Hromadně lze ukončovat nejen platnost parcel, ale také měnit status parcely pro DzN, tzn. určit, zda-li se má nebo nemá parcela zahrnovat do přiznání k dani z nemovitosti.

Postup provedení hromadné úpravy u parcel:

 

1. V aplikaci *4299 Evidence pachtovních smluv, klepněte na šipku vedle tlačítka Parcely a zvolte možnost Hromadná úprava.


2. Otevře se okno pro zadání parametrů pro hromadnou úpravu.

    a. Pomocí filtru zadejte LV nebo Katastr, ve kterém chcete provést změnu u jednotlivých parcel.
    b. Klepněte na tlačítko Načti a proveďte výběr.
    c. Zadejte datum ukončení platnosti parcely a klepněte na šipku pro nastavení změn.
    d. V případě potřeby změňte status zahrnovat do Dzn a klepněte na šipku pro nastavení změn.
    e. Uložte tlačítkem OK.


 

V rámci hromadné úpravy je také možné provést ukončení parcel z různých LV najednou, jednoduše přepisem LV ve filtru a načtením parcel můžete přidat další parcely pro hromadnou úpravu. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    09.02.2021    | Článek:    2870    |     www.WinFAS.cz