Pořízení nového listu vlastnictví

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Parcely | LV | Smlouvy | Budovy | Pachtovné | Složenky | Daň z nemovitosti


Pořízení listu vlastnictví umožňuje zadat informace o LV, způsobu rozpočítání pachtovného a daně a podílu jednotlivých vlastnících daného LV.


 • V aplikaci *4299 kliknutím na tlačítko LV se otevře okno pro pořízení nového listu vlastnictví
 • Vyplňte základní údaje o novém LV:
  • Číslo LV, případně popis
  • Katastr
  • Způsob rozpočítání pachtovného a daně - ovlivňuje výplaty, neprojeví se ve smlouvě, jsou to tyto způsoby:
   • Pacht i daň dle zlomku 
    • Každému podílníkovi bude připočten pacht i daň podle jeho nastavené metody výpočtu pachtovného násobeno zlomkem podílu vlastnictví.
   • Pacht zlomkem, daň privilegované
    • Pach se rozpočítá mezi podílníky podle zlomku a daň se přičte zvolenému podílníkovi = privilegovaná osoba (klient).
   • Pacht i daň privilegované
    • Pacht za všechny podílníky v LV se připočte pouze zvolenému podílníkovi = privilegovaná osoba (klient).
 • Klikněte na tlačítko „Přidej 2“ pro přidání podílů
 • Vyplňte údaje na záložce „Podíly“.
  • Nastavte podíl vyplněním údaje Čitatel/Jmenovatel
   • Pokud je na okně zakliknutý status „Dopočítávat zbytek podílu“ u prvního se automaticky doplní 1/1, po úpravě na jinou výši podílu se pak u dalších dopočítává zbytek
   • Podíl je systémem kontrolován -> součet podílů nesmí být u daného LV vyšší než 1
  • Doplňte klienta (podílníka)
   • v údaji Klient stiskněte klávesu F7, otevře se okno s číselníkem klientů -> proveďte výběr
  • Pokud se bude tomuto podílníkovi vyplácet pacht i daň za celé LV – zaklikněte status „Privilegovaný“
  • Nastavte „Platnost od“
 • Záložka parcel se nevyplňuje -> parcely se přiřazují do LV při pořízení nových parcel nebo budov.
  • Při pořízení nového LV je prázdná
 • Pro uložení klikněte na tlačítko „OK“.

 

      

 

Autor:    SMEJKALOVÁ Monika    | Posl.změna:    10.09.2020    | Článek:    2789    |     www.WinFAS.cz