Převod zásob do nového roku

  • Tento převody MUSÍTE provést ještě než začnete cokoliv zapisovat do firmy nového roku.
    (nejlépe hned už koncem prosince, nebo začátkem Ledna)
  • Pozor! Tento převod lze provést jenom 1x za rok, opakované spuštění by vymazalo všechny doklady pořízené v dané agendě v novém roce.Pro opakovaný převod skladů existuje speciální postup .
  • Před převodem proveďte nastavení číselníku disponibilních kont
  • Co se při tomto převodu děje?
    • Jsou vymazána dat, která do firmy nového roku nepatří a nastaveny PS

 

Prvotní převod zásob

1. Musíte stát ve firmě nového roku
2. Spusťte aplikaci *9807 Převod do nového roku a vyberte režim A - Prvotní naplnění nové firmy
3. Vlevo zadejte firmu "starého roku", vpravo musí být vybrána firma "nového roku"
4. Kontrola
4.1 IČO ve firemní větě musí být shodné, jinak je červeně podbarveno a dále nelze pracovat
4.2 Datumy - podbarveny žlutě (je nutné provést inicializaci - viz. další krok)
5. Stisknatě tlačítko Inicializuj, na dotaz 'Zinicializovat firmu pro nové odbodí' odpovězte ANO
    Zmizí žluté podbarvení datumů v horní části okna, musí zmizet datumy ze sloupečku 'Poslední přenos'
   (inicializace se provádí pouze 1x a to před prvním převodem jakékoliv agendy = možná ji po vás program nebude vyžadovat, protože již byla provedena) 
6. Ve spodní části okna zaškrtněte převod RZ - Řízení zásob a pak tlačítko Proveď
    Po provedení převodu se musí ve sloupci 'Výsledek' zobrazit OK
  Pokud se vám při převodu zobrazí chyba, zkontrolujte si že máte správně nastavený číselník disponibilních kont.

 

Opakovaný převod zásob

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    06.01.2009    | Článek:    728    |     www.WinFAS.cz